24 órát az Úrnak

Az Oltáriszentségben jelen levő Jézus Krisztus megszenteli életünket és mindennapjainkat, amennyiben befogadjuk Őt. Ferenc pápa ezen megfontolásból rendelte el az Irgalmasság arca című bullája által a 24 Óra az Úrral elnevezésű ájtatosságot, amelyet folyó év március 25-26-án szervezünk meg. A bizonytalanságokkal és kihívásokkal tele helyzetünkben nagy szükségünk van annak tudatosítására, hogy az Irgalmas Atya gondoskodik rólunk. Éljünk az Oltáriszentség ajándékaival, amelyek erősítik hitbeli identitásunkat. Az ájtatosság ideje alatt adjunk lehetőséget híveinknek a szentgyónás elvégzésére. Az irgalmas Isten szeretetét tegyük megtapasztalhatóvá mindenki számára, de különösen azok számára, akik az utóbbi időben valamilyen okból kifolyólag eltávolodtak Tőle.

(részlet a 2022/IV. érseki körlevélből)