Adventi papi rekollekció programja

Előre meghirdetett program szerint, az adventi lelki napot a következő beosztás szerint szervezzük, a főesperesi központokban:

  1. körben:

                       – December 9-én, hétfőn                  –          Marosvásárhelyen;

                       – December 10-én, kedden              –          Gyergyószentmiklóson;

                       – December 11-én, szerdán              –          Csíksomlyón;

                       – December 12-én, csütörtökön       –          Székelyudvarhelyen;

Téma: A hitüket nem gyakorlók Hiszekegye

Előadó: Főtisztelendő Dr. Diósi Dávid vicerektor, teológiai tanár

 

  1. körben:

                       – December 9-én, hétfőn                  –          Kézdivásárhelyen;

                       – December 10-én, kedden              –          Brassó-Bolonyai plébánián;

                       – December 11-én, szerdán              –          Kolozsváron;

                       – December 12-én, csütörtökön       –          Gyulafehérváron.

Téma:             Quo vadis, Theologia?

(Erdélyi teológiai oktatás és papképzés jelene és jövője)

Előadó: Főtisztelendő Dr. Holló László rektor, teológiai tanár

Minden központban, a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével.

A szentmisét követően külön elmélkedésen vegyenek részt a Paptest-vérek, minek utána elvégezhetik szent-gyónásukat.

Az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalmuk lesz az előadás anyagának és egyéb közös problémáknak a továbbtárgyalására.

Amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a megbeszélést az ebéd után is.

Valamennyiük cselekvő részvételére, ezúton is számítunk.