Állásfoglalás a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum mellett

Az erdélyi római katolikus egyházi iskolák múltja a középkorra nyúlik vissza. Még ha sok esetben is nehéz körülmények között, de az erdélyi római katolikus püspökség, s a fejedelemség ideje alatt a szükséghelyzet szülte Erdélyi Római Katolikus Státus mindig is prioritásként kezelte ezeknek az iskoláknak a létét. Mert a vallásos és erkölcsi nevelés generációról generációra a jövő megújulásának a garanciája. Ez elmúlt évszázadok nemzedéke buzgón, önfeláldozást sem kímélve tartotta fenn és fejlesztette ezeket az iskolákat.

Egyházi iskoláink, státusgimnáziumaink egyházi értékeinket előtérbe helyezve szolgálták azokat a diákokat, akiket szüleik ezek az értékek mentén akartak nevelni, s akiket ezekre az iskolákra bíztak.

Örömmel töltött el, hogy a kommunista rendszer alatt felszámolt egyházi iskolák, a teológiai líceumok fokozatosan, de újra indulhattak. S nem csak újra indultak, hanem újra életre tudták kelteni az iskolai környezetet, amely miatt ezekben az iskolákban szívesen íratják a szülők a gyerekeiket, amelyekbe örömmel jutnak be a diákok. A fokozódó érdeklődés biztos jele annak, hogy jövőképes, értékeinket tovább vivő generációknak biztosíthatnak teret a kibontakozásra ezek az iskolák.

Köztük a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum is, amely az újra indulása után a folyamatos támadások, peres eljárások ellenére is él és élni is akar. Az elmúlt évek során a közösség, a hívek tanúságát adták annak, hogy szükségünk van erre az iskolára.

Felelősségünk, hogy az egyházi értékek és a közösségi igények mentén mindent megtegyünk, hogy ez az iskola tovább tudja végezni a tevékenységét. Minden olyan megoldás és törekvés, amely a bírósági felszámoló döntés végrehajtása során igyekszik biztonságot adni az iskola diákjaink és tanárainak, fontos.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik lehetővé tették, hogy az iskola egyben maradt, s átmenetileg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum keretében, de saját tanári karával és a mi egyházi ingatlanunkban folytathatja a működését.

Egyértelmű álláspontunk, hogy ezt csak átmeneti rendezésnek tekintjük, számunkra az egyetlen opció, hogy mielőbb ez az iskola újra önálló intézményként tegyen eleget annak a hivatásnak, amelynek évszázadok során eleget tettek katolikus egyházi iskoláink.

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 2022. június 2-án.