Anyakönyvi másodpéldányok készítésével kapcsolatos rendelkezés

Amint előző években megjelent körleveleink is tanúskodnak, igyekszünk hatványozott figyelmet fordítani egyházközségeink írott örökségének védelmére. Az Érseki Levéltárunkban végzett feldolgozó munka során, az utóbbi években beérkezett anyakönyvi másodpéldányok terén nagymértékű minőségbeli romlást tapasztaltunk. A legfőbb problémát a fénymásolás növekvő terjedése okozza. A fénymásolt anyakönyvi oldalak nem a maradandóságot szolgálják, mivel gyakran tartalmi sérülésekkel, csonkított szövegrészekkel érkeznek és számos, állományvédelmileg elfogadhatatlan eljárással készülnek (ragasztók, ragasztószalagok, fémtűzők stb. használatával).

A valósághoz az is hozzátartozik, hogy ezt a gyakorlatot toleráltuk az utóbbi időben. Reméltük, hogy ezzel is könnyítünk a lelkipásztorkodó papság adminisztrációs megterhelésén. Az eredmény sajnos jóval az elvárás alatt maradt, ami így nem folytatható.

Mindezek arra késztettek, hogy megfelelő konzultáció után, más magyar egyházmegyék erre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elrendeljem, hogy az idei, 2017-es évtől kezdődően csak az anyakönyvi űrlapokra kézzel írott másodpéldányokat fogadjuk el. A Főesperesi Hivatalokat kérem, hogy csak a hagyományos módon (tintával, kézzel) kiállított másodpéldányokat küldjék hozzánk.

A fénymásolatban eddig beérkezett másodpéldányok helyettesítésének mikéntjéről és a hiányzó évkörök pótlásáról a későbbiekben rendelkezem.

Bízom benne, hogy ma, amikor kivívott kisebbségi jogainkat egyre több támadás éri, Paptestvéreim felismerik a helyzet fontosságát és képesek lesznek áldozatot hozni azért, hogy a másodpéldányokban levő adatok biztos helyen, állapotukban időálló, jogilag eredetiként megőrződjenek a jövő nemzedékek számára.

Az előbbiekkel kapcsolatosan felmerülő egyéb részletekben a Főesperesi központok szolgálnak eligazítással.

(részlet az I./2015. érseki körlevélből)