Beiratkozás és képességvizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) felvételit hirdet a 2023/2024-es tanévre. A felvételi időpontja: 2023. május 19.

A felvételizni készülők jelezzék ezen szándékukat – személyesen vagy szüleik, plébánosuk iskolai hitoktatójuk révén – a GMGK igazgatóságán, legkésőbb 2023. május 16-ig. Tel./fax: 0258-819 869 (09:00 – 14:00 óra között), mobil: 0787-863 262, gmgkdirector2022@gmail.com.

A felvételivel kapcsolatos részletes tudnivalók megtalálhatóak a www.gmgkliceum.ro weboldalon.

Szeretettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, népszerűsítsék ezt a tanulási lehetőséget, ismertessék a szülőkkel és a fiatalokkal az iskola jelentőségét, értékeit.

A székesegyház és a papnevelő intézet szomszédságában működő, nagy múltú tanintézmény – közismert nevén „Kántoriskola“ – az iskolai oktatás mellett hagyományos, keresztény értékrendű, szeretetteljes nevelést kínál. A kulturális és lelki programok, a közösségben megélt ünnepek és mindennapok egyedi, különleges iskolai szellemiséget és hangulatot biztosítanak az itt tanulók jóllétéhez, valamint formálódásához, fejlődéséhez. A családias jellegű bentlakásos élet a közösség fontosságára és szeretetére tanít meg, ugyanakkor életre szóló élmények és barátságok forrása.

Az érettségire való felkészülés mellett magas színvonalú zenei képzésre és a kántori oklevél megszerzésére is lehetőség van (a kántorképzés opcionális és ingyenes). A diákokat jól képzett, lelkes, elhivatott pedagógusok és papok kísérik, támogatják és nevelik, azzal a közös céllal, hogy a rájuk bízottak felismerjék és kövessék élethivatásukat, és magabiztos, cselekvő emberekké, Istent és embertársaikat szolgáló felnőttekké váljanak.