Beiratkozás és képességvizsga a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételit hirdet a 2019/2020-as tanévben induló IX. osztályának 28 helyére azon fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2019. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, avagy hivatás csíráit érzik lelkükben és/vagy kántori oklevelet is szeretnének szerezni. (A kántorképzés opcionális: jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – helyben – hétvégeken.) Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosítunk azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják. A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával/vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért).

A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik többféle ösztöndíj megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola-otthon közti útiköltséget is megtérít.

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2019. május 06-ig jelentsék be ezen óhajukat plébánosuk ­– vagy (plébánosuk tudtával) hittanáruk révén a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatóságán: küldjék el (szkennelve) a személyazonossági igazolványt és a születési bizonyítványt (+ adják meg telefonszámukat és e-mail címüket a kapcsolattartás végett):

gmgkdirector@gmail.com

(Faxon is lehet küldeni a másolatokat, ha a szkennelés nem lehetséges: 0258-819869)

 
 
 

„IN CORDE IESU SALUS”

I. szesszió

 • KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból
 • ANYANYELVI PRÓBA (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)

2019. május 13-14.

– Beiratkozás KÉPESSÉGVIZSGÁRA és/vagy ANYANYELVI PRÓBÁRA*

Ehhez a beiratkozási lap mellékleteAnexa la fişa de înscriere szükséges.

2019. május 15-17.

(a GMGK-ban a vizsga:

május 16-án,

 csütörtökön -1000 órától)

– A képességvizsga és az anyanyelvi próba* lezajlása.

(Anyanyelvi próba: szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből és helyesírásból.)

2019. május 20.

Vizsgaeredmények kifüggesztése. A sikeresen vizsgázott tanulók beírása – ők nem kell számítógépes elosztásra jelentkezzenek! Az esetleges óvások benyújtása.

2019. május 24.

Végleges eredményeinek kifüggesztése.

* Az anyanyelvi próbát azok a tanulók tesznek, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt.

II. szesszió

2019. július 24-25.

– Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára.

2019. július 26-29.

(a GMGK-ban a vizsga

július 27-én, szombaton)

– A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása.

– A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése.

– A felvett tanulók beírása.

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

AKI HISZ, ÜDVÖZÜL című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) –/– (Figyeljünk a leckék végén levő kérdésekre/feleletekre is!)

A szentségekről általában:

a). A 7 szentség felsorolása, csoportosítása/osztályozása;

b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltató, felvevő, hatás. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

 KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – A 2. Vatikáni Zsinat (115–116.).

TARTSD MEG A PARANCSOKAT! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük:

 • a megfelelő parancsolat pontos idézése + magyarázata;
 • miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?
 • hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.

 

A nemzeti tesztvizsgák után leadandó beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
 2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

(Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

 1. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
 2. Ellenőrző könyvecske (csak be kell mutatni);
 3. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor is készíthetünk;
 4. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készíthetünk;
 5. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
 6. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: 

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”,

Str. Păcii, nr. 4., 510009 - ALBA IULIA

Tel/Fax: 0258-819869 (09.00 – 12.00 óráig)

E-mail: gmgkdirector@gmail.com

Website: www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. osztályába is át lehet iratkozni – elméleti líceum IX. osztályából – különbözeti vizsgák letételével a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumokban, vagy magasabb osztályokba vokacionális teológiai líceumból (vizsga nélkül – „transzferrel”).

Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)

(részlet a III./2019. érseki körlevélből)