Bene Kálmán lelkészi kinevezése Uzonba

2018. december 1-től Főtisztelendő Albert Imre szentszéki tanácsos, plébános urat felmentettem az uzoni plébánia vezetése alól, betegségére való tekintettel. Átmenetileg Főtisztelendő Nagy László-Eörs szentivánlaborfalvi plébános urat bíztam meg, a szolgálat ellátásával. Tisztelendő Bene Kálmán volt ditrói segédlelkészt saját kérésére elengedtem a karthauzi rendbe, ahonnan a múlt év decemberében visszatért főegyházmegyéjébe. Folyó év február 1-től, Tisztelendő Bene Kálmánt kineveztem lelkészi minőségben, az uzoni egyházközség és a hozzá tartozó filiák lelkipásztori szolgálatára. A jó Pásztor áldása legyen felelős szolgálatán.