Bérmálás 2018-ban

Főtisztelendő Paptestvéreimet emlékeztetem, hogy a jövő évben bérmálás és főpásztori vizitáció a Kézdi–Orbai és Aranyos–Tordai kerületekben esedékes.

Reméljük, hogy a fent említett kerületekben, a plébániai hitoktatás őszi beindulásával párhuzamosan, megkezdték már a bérmál-kozók felkészítését is.

Az esedékes évi programtól eltérő, rendkívüli bérmálás is lehetséges, ha lelkipásztori szempontok ezt indokolják. Azon egyházközségek lelkipásztorai, akik a rendes beosztástól eltérően szeretnének bérmálást, legkésőbb folyó év december 31-ig jelezzék szándékukat hivatalunknak.

A bérmálási korhatár továbbra is a betöltött 15. év.

Csak megfelelően felkészített, hitüket gyakorló fiatalokat engedjenek a nagykorúság szentségéhez.

(részlet körlevél IX./2017.)