Bérmálás 2019-ben – Erzsébetvárosi, Gyulafehérvári, Sepsi-Barcasági, Szeben-Fogarasi kerületekben

Főtisztelendő Testvéreimet emlékeztetem, hogy a jövő évben bérmálás és főpásztori vizitáció esedékes az Erzsébetvárosi, Gyulafehérvári, Sepsi-Barcasági, Szeben-Fogarasi kerületekben.

A bérmálásra készülők külön előkészítőkön vesznek részt, amelyeket a hittanórákkal párhuzamosan kell tartani.

Feltételezzük, hogy a bérmálkozók számbavételére és felkészítésük megkezdésére az iskolai év megnyitásával egyidőben már sor került.

Az esedékes évi programtól eltérő, rendkívüli bérmálás is lehetséges, ha azt lelkipásztori szempontok indokolják. Azon egyházközségek lelkipásztorai, akik a rendes beosztástól eltérően szeretnének bérmálást, legkésőbb f.é. december 31-ig jelezzék hivatalunknak szándékukat. A beosztást januárban, az első körlevelünkben fogjuk közölni.

A bérmálási korhatár továbbra is a betöltött 15. év. Kérjük Tisztelendő Paptestvéreinket, hogy megfelelően felkészített, hitüket gyakorló fiatalokat engedjenek a nagykorúság szentségéhez.

Ismételten kérjük Paptestvéreinket, hogy vegyék komolyan a bérmálkozók megfelelő felkészítését, és tegyenek meg mindent azért, hogy hitüket ismerő, és azt öntudatosan megélő ifjaknak szolgáltathassuk ki a nagykorúság szentségét.

(Részlet a 2018./IX. érseki körlevélből)