Bérmálások 2022-ben

Emlékeztetem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a jövő évben bérmálás és az azt követő főpásztori vizitáció a Marosi, a Felcsíki és az Alcsíki főesperesi kerületekben esedékes.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálandókat a rendes plébániai hittanórákon kívül, a bérmálási felkészítők keretében készítsék fel.

A rendkívüli (a soron következő főesperesi kerületeken kívüli) bérmálás igénylését kérem a Főegyházmegyei Hatósághoz folyó év december 31-ig felterjeszteni. Rendkívüli bérmálásnak tekinthető, ha a bérmálandók száma legalább 50 fő. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.

Nyomatékkal kérem a Paptestvéreket, hogy a megfelelő előkészület és az alkalmasság számbavétele után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

 

(részlet a IX./2021. érseki körlevélből)