Bérmálások 2023-ban

Tisztelettel értesítem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a jövő évben a bérmálás és az azt követő főpásztori vizitáció az Aranyos–Tordai és a Kézdi–Orbai főesperesi kerületekben lesz.

Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálkozókat a rendes plébániai hittanórákon kívül, a bérmálási felkészítők keretén belül készítsék fel.

A rendkívüli, azaz a fenti főesperesi kerületeken kívüli bérmálás igénylését kérem a Főegyházmegyei Hatósághoz folyó év november 30-ig felterjeszteni. Rendkívüli bérmálás kérhető, ha a bérmálkozók száma legalább 50 fő. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.

(részlet a 2022/IX. érseki körlevélből)