Bérmálások rendje 2018-ban

Ebben az évben bérmálást végzünk az Aranyos–Tordai és a Kézdi–Orbai főesperesi kerületekben. Megismételjük, ide vonatkozó korábbi rendelkezésünket.

A bérmálás a fenti kerületekben az alább közölt beosztás szerint történik. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk.

            A bérmálás és vizitáció rendje a következő:

1. – Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A filiák igényszerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás. Néhány lényeges szempontra ismételten felhívom Paptestvéreim figyelmét.

  • A bérmálási fogadás, a lehető legegyszerűbb formában történjék.
  • A szentmise elején a plébános (esetleg a gondnok) köszöntőjén túl, legfennebb csak egy szavalat legyen, amely lehetőleg a szentség fontosságára, az ünnep jelentőségére hívja fel a figyelmet. Egyéb kiegészítő programokkal ne nyújtsák a liturgiát.
  • Kifejezett kérésem, hogy az ünnepi asztal is szerény felhozatalú legyenAz ebédnél leves és második – előétel nélkül. A vacsoránál is elég egy fogás.

Kerüljük a túlzást mindenben!

Gondoljunk a nélkülöző és nehéz körülmények között élő híveinkre.

ARANYOS–TORDAI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

1.

Április

14

szombat

d.e.10

Felvinc

2.

Április

14

szombat

d.u.5

Marosujvár

3.

Április

15

vasárnap

d.e.10

Marosludas

4.

Április

15

vasárnap

d.u.5

Mezőszengyel

5.

Április

16

hétfő

d.e.10

Harasztos

6.

Április

16

hétfő

d.u.5

Torda

7.

Április

17

kedd

d.e.10

Aranyosgyéres

8.

Április

17

kedd

d.u.5

Aranyosegerbegy

 

Április 21–22.

Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József püspök úr aranymiséi

9.

Április

23

hétfő

d.e.10

Szentkatolna

10.

Április

23

hétfő

d.u.5

Hatolyka

11.

Április

24

kedd

d.e.10

Kézdimartonos

12.

Április

24

kedd

d.u.5

Ojtoz

 

13.

Április

27

péntek

d.u.5

Zetelaka

14.

Április

28

szombat

d.e.10

Székelyudvarhely – Szent Miklós

15.

Április

28

szombat

d.u.5

Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz

 

16.

Április

29

vasárnap

d.e.10

Kézdivásárhely – Kanta

17.

Április

29

vasárnap

d.u.5

Kézdivásárhely – Boldog Özséb

Április 30. – Május 2.

Püspökkari Konferencia CER/Plenaria – Balázsfalván

18.

Május

3

csütörtök

d.u.5

Zabola

19.

Május

4

péntek

d.e.10

Lemhény

20.

Május

4

péntek

d.u.5

Nyújtód

 

21.

Május

5

szombat

d.e.10

Sepsiszentgyörgy – Őrkő

22.

Május

5

szombat

d.u.5

Sepsiszentgyörgy – Krisztus Király

23.

Május

6

vasárnap

d.e.10

Sepsiszentgyörgy – Szent József

24.

Május

6

vasárnap

d.u.5

Sepsiszentgyörgy – Szt. Benedek (rom.)

 

25.

Május

7

hétfő

d.e.10

Kézdiszentkereszt

26.

Május

7

hétfő

d.u.5

Bélafalva

 

27.

Május

10

Áldozócsütörtök

d.e.10

Gyergyóalfalu

 

28.

Május

12

szombat

d.e.10

Ozsdola

29.

Május

12

szombat

d.u.5

Bereck

30.

Május

13

vasárnap

d.e.10

Kovászna

31.

Május

13

vasárnap

d.u.5

Komandó

32.

Május

14

hétfő

d.e.10

Esztelnek

33.

Május

14

hétfő

d.u.5

Csomortán

34.

Május

15

kedd

d.e.10

Futásfalva

35.

Május

15

kedd

d.u.5

Zágon

36.

Május

16

szerda

d.e.10

Gelence

37.

Május

16

szerda

d.u.5

Haraly (templombúcsú)

38.

Május

17

csütörtök

d.e.10

Imecsfalva

39.

Május

17

csütörtök

d.u.5

Tamásfalva

 

40.

Május

20

Pünkösdvasárnap

d.e.10

Csíkszereda – Szent Kereszt

41.

Május

20

Pünkösdvasárnap

d.e.10

Gyergyószentmiklós – Szent Miklós

42.

Május

20

Pünkösdvasárnap

d.u.5

Gyergyószentmiklós – Szent István

 

43.

Május

21

Pünkösdhétfő

d.e.10

Kézdiszentlélek (templombúcsú)

44.

Május

21

Pünkösdhétfő

d.u.5

Martonfalva

45.

Május

22

kedd

d.e.10

Altorja

46.

Május

22

kedd

d.u.5

Feltorja

47.

Május

23

szerda

d.e.10

Alsócsernáton

48.

Május

23

szerda

d.u.5

Felsőcsernáton

49.

Május

24

csütörtök

d.e.10

Sárfalva

50.

Május

24

csütörtök

d.u.5

Kézdialmás

51.

Május

25

péntek

d.e.10

Kézdikővár

52.

Május

25

péntek

d.u.5

Kézdiszárazpatak

 

53.

Május

26

szombat

d.e.10

Brassó – Bolonya (magyar)

54.

Május

26

szombat

d.u.5

Brassó – Szent Kereszt (román)

55.

Május

27

vasárnap

d.e.10

Brassó – Belváros (magyar)

56.

Május

27

vasárnap

d.u.5

Brassó – Belváros (román)

2. – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és lelkipásztorok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük, a bérmálástól függetlenül. Ennek időpontját később fogjuk közölni a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával, minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak és ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését külön szakember végzi.

Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás (hangsúlyozottan a plébániai hitoktatás) ellenőrzésére.

  • Elengedhetetlenül fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!
  • Nyomatékkal kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.
  • A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is marad a betöltött 15. életév.

(Részlet a 2018/I. Körlevélből)