Bérmálások rendje 2019-ben

Ebben az évben bérmálást végzünk az Erzsébetvárosi, Gyulafehérvári, Sepsi–Barcasági, valamint a Szegen–Fogarasi kerületekben. Megismételjük, ide vonatkozó korábbi rendelkezésünket. A bérmálás a fenti kerületekben az alábbi közölt beosztás szerint történik.

Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk. A bérmálás és vizitáció rendje:

1. Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A filiák igény szerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás. Néhány lényeges szempontra ismételten felhívom Paptestvéreim figyelmét. A bérmálási fogadás, a lehető legegyszerűbb formában történjék.

A szentmise elején a plébános (esetleg a gondnok) köszöntőjén túl legfennebb csak egy szavalat legyen, amely lehetőleg a szentség fontosságára, az ünnep jelentőségére hívja fel a figyelmet. Egyéb kiegészítő programokkal ne nyújtsák a liturgiát. (A bérmálási beosztás készítésénél minden elvárásnak próbáltunk eleget tenni, a lehetőségek szerint. Vannak függőben levő programok (pl. pápalátogatás), amelynek ténye, helye és időpontja, a későbbiek során tisztázódik. A beosztásból ez nem tűnik ki, de tekintettel kellett legyünk az ezekből származó elvárásokra is.)

1. Április 27 szombat d.e. 10 Kolozsvár–Szent Mihály

2. Április 28 vasárnap d.e. 10 Szászrégen

Április 30 – Papi Szenátus ülése

3. Május 1 szerda d.e. 10 Sepsiszentgyörgy–Szent József

4. Május 1 szerda d.u. 5 Sepsiszentgyörgy–Őrkő

5. Május 2 csütörtök d.e. 10 Kőhalom

6. Május 2 csütörtök d.u. 5 Homoróddaróc

7. Május 3 péntek d.e. 10 Miklósvár

8. Május 3 péntek d.u. 5 Ürmös

9. Május 4 szombat d.e. 10 Málnás

10. Május 4 szombat d.u. 5 látogatás a filiákba

11. Május 5 vasárnap d.e. 10 Barót

12. Május 5 vasárnap d.u. 5 Sepsiköröspatak

13. Május 6 hétfő d.e. 10 Illyefalva

14. Május 11 szombat d.e. 10 Székelyudvarhely–Szent Miklós

15. Május 11 szombat d.u. 5 Székelyudvarhely–Szent György

16. Május 12 vasárnap d.e. 10 Sepsibükszád

17. Május 12 vasárnap d.u. 5 Mikóújfalu

18. Május 13 hétfő d.e. 10 Zernyest

19. Május 13 hétfő d.u. 5 Rozsnyó

20. Május 14 kedd d.e. 10 Feketehalom

21. Május 16 csütörtök d.u. 5 Zalatna (templombúcsú)

22. Május 17 péntek d.u. 5 Marosvásárhely–Szent Erzsébet

23. Május 18 szombat d.e. 10 Marosvásárhely–Szent Miklós

24. Május 18 szombat d.u. 3 Marosvásárhely–Szent Család

25. Május 18 szombat d.u. 6 Marosvásárhely–Szent Imre

26. Május 19 vasárnap d.e. 10 Marosvásárhely–Keresztelő Szt.János

27. Május 19 vasárnap d.u. 5 Marosvásárhely–Szent Kozma és Damján

28. Május 22 szerda d.e. 10 Uzon

29. Május22 szerda d.u. 5 látogatás a filiákba

30. Május 23 csütörtök d.e. 10 Négyfalu–Türkös (templombúcsú)

31. Május 24 péntek d.e. 10 Szentivánlaborfalva

32. Május 24 péntek d.u. 5 látogatás a filiákba

33. Május 25 szombat d.e. 10 Segesvár

34. Május 25 szombat d.u. 5 látogatás a filiákba

35. Május 26 vasárnap d.e. 10 Gyulafehérvár

36. Május 26 vasárnap d.u. 5 Borbánd

37. Május 27 hétfő d.e. 10 Szentágota

38. Május 27 hétfő d.u. 5 Bólya

39. Május 28 kedd d.e. 10 Erzsébetváros

40. Május 28 kedd d.u. 5 Somogyom

41 Május 30 Áldozócsütörtök d.e. 10 Kiskapus (templombúcsú)

42. Május 30 Áldozócsütörtök d.u. 5 Medgyes

43. Június 4 kedd d.e. 10 Brád

44. Június 4 kedd d.u. 5 Verespatak

45. Június 5 szerda d.e. 10 Nagyenyed

46. Június 5 szerda d.u. 5 Tövis

47. Június 6 csütörtök d.e. 10 Szászsebes

48. Június 9 Pünkösdvasárnap d.e. 10 Csíkszereda–Szt.Kereszt

49. Június 9 Pünkösdvasárnap d.u. 5 Csíkszereda–Szt.Ágoston

50. Június 9 Pünkösdvasárnap d.e.10 Gyergyószentmiklós

51. Június 10 Pünkösdhétfő d.e.10 Tür (templombúcsú)

52. Június 15 szombat d.u. 5 Nagyszeben–Teréziánum

53. Június 16 vasárnap d.e. 10 Nagyszeben–Belváros (templombúcsú)

54. Június 16 vasárnap d.u. 5 Fogaras (templombúcsú)

55. Június 29 szombat d.u. 5 Alvinc (templombúcsú)

2. A C.I.C. 396.kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és lelkipásztorok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük, a bérmálástól függetlenül. Ennek időpontját később fogjuk közölni a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával, minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak és ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését külön szakember végzi. Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás (hangsúlyozottan a plébániai hitoktatás) ellenőrzésére.

Elengedhetetlenül fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is! Nyomatékkal kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is marad a betöltött 15. életév.

(részlet a 2019. első érseki körlevélből)