Bérmálásra készülünk 2021-ben

A jövő évben bérmálás esedékes (amennyiben a világjárvány miatt újból lehetetlenné nem válik) a Küküllői, Gyergyói, Kolozs- Dobokai, Székelyudvarhelyi, Belső-Szolnoki, Hunyadi kerületekben.

Sajnos a világjárvány miatt a Küküllői, Gyergyói, Kolozs Dobokai kerületekben el kellett halasztanunk a 2020-as bérmálásokat. A sorra kerülő kerületekkel együtt sajnos lehetetlen az, hogy a megszokott időben szolgáltassuk ki a Szentséget fiataljainknak. Ezért a 2021-es bérmálásokat a következők szerint fogjuk végezni: húsvéti időben a Küküllői, Gyergyói, Kolozs-Dobokai kerületekben, szeptemberben, iskolakezdés után október végéig a Székelyudvarhelyi, Belső- Szolnoki, Hunyadi kerületekben.

Ismételten kérjük Paptestvéreinket, hogy vegyék komolyan a bérmálkozók megfelelő felkészítését, és tegyenek meg mindent azért, hogy hitüket ismerő, azt öntudatosan megélő ifjaknak szolgáltathassuk ki a nagykorúság szentségét.

A fentiek alapján sajnos 2021-ben a főpásztori látogatások elmaradnak. Tisztelettel kérem a Főesperes urakat, hogy ezekben a kerületekben is végezzék el a vizitációkat.

(részlet a 2020/XII. érseki körlevélből)