Bérmálást követő főpásztori vizitáció

A bérmálást követő főpásztori vizitáció kérdőpontjai >>

Azon plébániák, ahol folyó évben bérmálásra kerül sor, a mellékletben található vizitáció kitöltött kérdőpontjait március 20–ig a főesperesi hivatalba kell eljuttassák.

A főesperesi központból március 28–ig kell az összesített lelkipásztori jelentéseket hivatalunkba felterjeszteni. Főesperes urak intézhetik ezt úgy is, hogy a beérkezett jelentéseket Nagycsütörtökön magukkal hozzák, a krizmaszentelő szentmisére jövet.

Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az utóbbi időben minden egyházközségben vizitációt is végzünk. Ennek elvégzését segíti a mellékelt kérdőív előzetes kitöltése.

A korábbi évek tapasztalatai alapján, arra a következtetésre jutottunk, hogy a bérmálás szentségének kiszolgáltatása és a vizitáció egy napon végzése nem célszerű. A bérmálás hosszabb előkészületet lezáró esemény, amely nem csak a bérmálkozóknak maradandó emlék, hanem a Szentlélek kiáradása révén az egyházközség minden hívének az ünnepe.

A vizitációt egy más alkalommal, az ősz folyamán végezzük. Ennek a feladatnak személyesen vagy általános helynökeim bevonásával teszünk eleget. Az ősszel esedékes látogatás időpontját, minden egyes plébániával jó előre közöljük.

Segítő közreműködését előre is köszönve, kívánunk áldott nagyböjti időt és a Szentlélek kegyelmével kísért eredményes bérmálási előkészületet.

Gyulafehérvár, 2013. február 20.

    Jakubinyi György

          érsek