Csíksomlyói Mária-szobor 500 éve és a Mária-tisztelet Erdélyben című kiállítás

 
Szeretettel hívjuk fel a Paptestvérek figyelmét és általuk a kedves hívekét is, hogy a csíksomlyói kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmat ad arra, hogy a Csíki Székely Múzeum emlékkiállítást mutasson be a témáról. A ferences atyák által meghirdetett
Mária-Év ráirányítja a figyelmet a csíksomlyói Mária-kegyszobor jelentőségére.
A kegyszobor – mint Csíksomlyó éke, meghatározó „emblémája” –  szorosan kapcsolódik népünk életéhez.
A csíksomlyói kegyszoborhoz kapcsolódó kiállítás, a Mária-szobor több olyan tárgyi emlékét mutatja be,amelyet első alkalommal láthat a nagyközönség. A kiállításon megtekinthető (többek között): – Batthyány Ignác erdélyi püspök levele, amelyben a csíksomlyói Mária-szobrot csodatevőnek és koronára méltónak ismerte el; – az általa adományozott ezüst koronák és
jogar, valamint a Kisjézus ruhácskái is, amelyekbe még a 20. század közepéig öltöztették. A kegyszoborhoz kapcsolódó 18-19. századi metszetábrázolások és – ferences források mellett – levéltári dokumentumok tanúsítják a Csodatevő Segítő Szűz egyházi elismerését.
A csíksomlyói Mária-tiszteletnek mindmáig érződő hatására és gyakorlatára fogadalmi tárgyak és pünkösdi búcsús képek utalnak.
Mindez egy tágabb összefüggésben, az erdélyi Mária-tisztelet tárgyi emlékei között látható. A csíksomlyói ferences atyák ajánlják a kiállítást minden érdeklődőnek, nem utolsó sorban a Boldogságos Szűzanyát tisztelő híveknek.
***
A kiállítás 2015. július 31-től szeptember 20-ig tekinthető meg a Csíki Székely Múzeumban. 
Csíki Székely Múzeum címe – Csíkszereda, Vár tér 2. szám
Tel: (004) 0266 372 024; e-mail: info@csikimuzeum.ro
Bővebb információ: www.csikimuzeum.ro
Nyitva tartás: kedd – vasárnap /09.00 – 18.00/
Utolsó belépés: zárás előtt 30 perccel.
A múzeum hétfőn, valamint egyházi és állami ünnepeken zárva van.
Szervezők:
Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya,
Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség,
Csíki Székely Múzeum.