Élet-házasság-szentség - Márton Áron gondolataival

2014. szeptember 26-28. között szervezték meg a XII. Főegyházmegyei Családkonferenciát a Családpasztorációs Iroda munkatársai. A marosvásárhelyi Deus Providebit Házban megtartott rendezvény alapgondolatai Márton Áron személyisége és az életszentség fogalma köré szerveződtek.

Szénégető István családreferens péntek délutáni előadása arra világított rá, hogy kik a szentek. A szombati előadások illetve a dokumentumfilmek során a résztvevők jobban megismerhették Márton Áron életét,  jellemét. A téma elmélyítése érdekében csoportos beszélgetésre is sor került. Vasárnap délelőtt dr. Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatásának posztulátora válaszolt a jelenlevők kérdéseire. Természetesen a szentmise, a szentségimádás sem maradtak ki a hétvége programjából. A résztvevők Márton Áron közbenjárását kérték önmagukért, családjaikért.

A Konferencia támogatói voltak a Communitas Alapítvány és a Maros Megyei Tanács.

 „Első alkalommal vettünk részt ilyen jellegű konferencián. Valósággal szívtuk magunkba az új információkat. Lelkileg töltődtünk, gazdagodtunk. A nagyszerű előadók mindegyikének volt olyan üzenete számunkra, amelyet be tudunk építeni az életünkbe. Lázár Csilla dinamikus, értékes előadásából még jobban megismerhettük nagy püspökünk életét. Az előadás is azt tükrözte, hogy Márton Áron példája, hiteles munkássága egy fény a mai zűrzavaros, irányvesztett, sötét társadalomban.  Tanítása és életpéldája olyan erkölcsi alapokra épül, ami időtálló, isteni eredetű és kiállja az idők viharait. Minden prédikációja mérföldkövet jelent a célba vezető úton. Önvizsgálatra késztetett Pap László atya gyermeknevelésről szóló előadása. Márton Áron püspökünk tanítása szerint az igazmondás, a becsület, a kötelességtudás, a közösségtudat, a honismeret azok az értékek, amelyeket a szülő meg kell tanítson a gyerekének és azt szigorúan meg is kell követelnie. Nagy élmény volt számunkra, amikor kiscsoportos beszélgetésben megosztottuk, hogy kinek hol vannak hiányosságai a gyereknevelésben. Nagyon tanulságos és megható beszélgetés volt. Csodálatos élményben volt részünk Nagy Zoltán a „Hegy”- mozaikképek Márton Áron életéből című dokumentumfilm megtekintésekor. Több alkalommal elérzékenyültünk a nagy püspök hangját és tanítását hallván. Maksay Ágnes dokumentumfilmje tudatosította bennünk azt, hogy imádkozni kell és fontos, hogy kérjük Márton Áron közbenjárását. Csak így tud csoda történni, amelyre szükség van a szentté avatáshoz. Talán a legmélyebben következő mondat érintett meg bennünket: Csak az teremt jövőt, aki önmagát adja. Erre hívta fel a figyelmünket Kovács Gergely posztulátor atya, mert ebben adott példát számunkra Márton Áron püspökünk. Végül Szénégető István atya az életszentség elérésére bíztatott minket, azzal az üzenettel, hogy Jézusban a szent elérhető. A csodálatos előadásokat megfűszerezte a sok szép ima, szentmise, a keresztelés és a szentségimádás. Köszönjük a jó Istennek, hogy meghívott minket erre a lelkileg gazdag rendezvényre és hálásak vagyunk a szervezőknek, akik mindent megtettek azért, hogy mindenki jól érezze magát.” (Bíró Ernő és Anna, Csíkszentdomokos)

     „Nem érkeztünk  semmiféle elvárással a konferenciára, egyszerűen csak azért mentünk, hogy kilépve az élet vad forgatagából kicsit elcsendesedjünk, és jobban oda tudjunk figyelni Istenre, az előadókra, és nem utolsósorban egymásra, ugyanakkor építsük a kapcsolatunkat, amelyet az utóbbi időben eléggé elhanyagoltunk. Volt bennünk egy kis feszültség és aggodalom, mivel szinte biztosra vettük, hogy nem lesz senki ismerős a jelenlevők közt, és 26 éves házasként a legidősebb házaspár leszünk. Minden szempontból kellemesen csalódtunk, mert annak ellenére, hogy idegenek voltunk, megérkezésünk első perceitől  mindenki nagy szeretettel vett körül, máris egy szerető  nagy család tagjainak éreztük magunkat, és voltak még velünk egyidős házaspárok is. Nagyon sokat tanultunk az előadásokból. Megpróbálunk majd úgy élni a mindennapokban, hogy munkánk által megszentelődjünk, gyerekünket pedig bátorítsuk az igazmondásra, az egyenes beszédre, a kitartásra. Rengeteg új dolgot tudtunk meg Márton Áron püspök atya életéről, tanításáról, a boldoggá avatásának ügyéről, jó volt hallani gondolatait a házasságról és a családról is. Imádkozni fogunk Isten akaratának megvalósulásáért, és azért is, hogy a nagy püspök tanítása gyökeret verjen a szívünkben. Jó lenne, ha családtagnak tudnánk mi is tekinteni őt, mint a Nagy házaspár, ha tőle kérnénk bátorítást, az ő közbenjárását kérnénk az Atyánál, hiszen amint hallottuk, az ő földi elvesztésével égi közbenjárót nyertünk. Az előadások közül leginkább a „Hegy” című dokumentumfilm részletei tetszettek, amelyben megismertük a püspök atyát, mint magabiztos, nagyon bátor, kompromisszumot nem ismerő, a legnagyobb áldozatot is vállaló, de ugyanakkor rendkívül barátságos, furfangos székely észjárással bővelkedő embert. A kiscsoportos beszélgetés, a közös imák is nagyon tartalmasak voltak, ezután majd otthon is jobban odafigyelünk arra, hogy minél többet imádkozzunk együtt.
Szerintünk a szombat esti szentségimádás volt a kongresszus legkiemelkedőbb pontja, amikor Márton Áron közbenjárását kérve Mennyei Atyánk elé vihettük szenvedéseinket, gondjainkat, fájdalmainkat. Nagy megkönnyebbülést éreztünk utána. Nem tudjuk, hogy mit hoz majd a holnap, mennyire fogjuk tudni megélni az itt tapasztatakat, de nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek azért, hogy eljöhettünk és most nagy lelki béke van a szívünkben és a családunkban. Ha Isten is úgy akarja, eljövünk majd máskor is a rendezvényekre, és másoknak is ajánlani fogjuk.” 
(Tunyogi Erzsébet és Endre, Kolozsvár)

 

 „Tanulságos hétvége volt, sok jó dolog megmaradt. Idézünk néhányat: ”Csak az marad meg, amit tovább is adsz!”, „Ahhoz, hogy mély gyökeret eresszen a családod, előbb a szülőföldet és környékét kell alaposan megismerni.”, „Népes család a jó család, vagyis az aktív család.”, „Lehet, hogy szentek vagyunk?” Örülünk annak, hogy jobban megismerhettük  a nagy Márton Áronunkat, megérintett kifogástalan élete és az elvei melletti kitartása.” (Balázs Robi és Hajnika, Gyergyóremete)

 

„Márton Áron szellemisége mélyen megérintett minket. A püspök atya élete, szenvedése és kitartása megerősített abban, hogy tovább kérjük a közbenjárását, imádkozzunk a csodáért. Útmutatót kaptunk Pap László atyától arra vonatkozólag, hogy  miként neveljünk egészséges, megbizható erkölcsű, életképes gyerekeket, akik majd mernek családot alapítani. István atya előadását meghallgatva rádöbbentünk, hogy a kis dolgok is, hogyha azt tiszta szívből tesszük, megszentelődnek. Köszönet és hála minden elhangzott gondolatért, amit hazavihettünk és megpróbálunk gyümölcsöztetni.” (Török János és Gyöngyvér, Nagyernye)

 

Kapcsolódó:

Molnár Melinda beszámolója: A termékenység értékéről 
 

 

A fényképek forrása a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ facebook oldala