Elhunyt Bodoni Árpád ny. plébános

Bodoni Árpád tb. kanonok, nyugalmazott plébános, életének 100., papságának a 76. évében a június 26-án este megtért a mennyei Atyához.

Bodoni Árpád Tövisen született 1920. szeptember 25-én, középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári Római Katolikus Főgimnáziumban, teológiai tanulmányait pedig az akkori zivataros időkben Szatmárnémetiben, Kolozsváron és Zircen végezte. A veszprémi börtönben szentelte pappá 1944. december 10-én Mindszenty József veszprémi püspök (akit a nyilasok letartóztattak). 1945-ben Gelencén kezdte papi szolgálatát, majd 1948-tól Gyergyószentmiklóson lett segédlelkész.  1950-ben Kézdialmásra került, innen kapott lelkipásztori kinevezést Borbándra 1951-ben. 1960 és 1964 között Tövist is ellátta. 1991-ben kapott tb. kanonoki kinevezést. 2001-ben vonult nyugdíjba.  Nyugdíjas éveiben is rendszeresen bejárt Gyulafehérvárra, a kispapok gyóntatója volt.

A temetési szertertás 2020. június 28-án, 14 órakor kezdődött a borbándi templomban. 

Nyugodjon békében!