Elhunyt papjaink 2017-ben

 
  1. Ft. VITUS LAJOS ny. erdőszentgyörgyi plébános, székelyudvarhelyi kisegítő lelkész, életének 62., papságának 35. évében 2017. február 1-én, szerdán elhunyt a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthon lakójaként, a helyi kórházban. 2017. február 3-án, pénteken temették szülővárosában, a szentegyházasfalvi temetőben.

2. Ft. PORTIK-BAKAI SÁNDOR szentegyházasfalusi plébános, szentszéki tanácsos, életének 64., papságának 39. évében 2017. február 8-án, szerdán autóbalesetben elhunyt a Kolozsvár-Nagyváradi országúton, Bánffyhunyad mellett, Marótlaka községnél. 2017. február 13-án, hétfőn temették a szentegyházasfalvi temetőben.

  1. Ft. VERESS LÁSZLÓ c. esperes, nyugalmazott kisbácsi plébános, életének 91., papságának 61. évében 2017. március 3-án, pénteken elhunyt a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonban. 2017. március 6-án, hétfőn temették szülőfalujában, Csatószegen a templomkertben.
  1. Msgr. SZIRMAI BÉLA pápai káplán, tb. kanonok, ny. plébános, életének 93., papságának 67. évében 2017. május 8-án, hétfőn elhunyt a brassói Papi Otthonban. 2017. május 11-én, csütörtökön temették a brassói postaréti temetőben.
  1. Ft. KÁDÁR ISTVÁN id. kolozsmonostori plébános, c. esperes, életének 64., papságának 39. évében 2017. október 28-án, szombaton hirtelen elhunyt Szászfenesen, a búcsús szentmise után. 2017. november 2-án, csütörtökön temették szülőfalujában, Búzásbesenyőn.

6. Ft. HATZACK-LUKÁCSOVITS Idmar nyugalmazott diakónus életének 83., diakonátusa 57. évében 2017. november 18-án, szombaton elhunyt Memmingenben, Németországban. Nagyszebenben született 1934. március 25-én szász evangélikus családban. Bukarestben számtan-fizika szakos tanári diplomát szerzett. Boldog Vladimir Ghika herceg, protonotárius, vértanú vette át a katolikus Egyházba Bukarestben. Diakónussá I.Sz. Márton Áron püspök szentelte Gyulafehérváron 1960. május 29-én. Még abban az évben a szekuritáté eltávolította a Szemináriumból, mert két főiskolai diplomát nem lehetett szerezni. Kérte és elnyerte a Szentszéktől a laicizálást. 1966-ban feleségül vette Lukátsovits Magdolna festőművésznőt. Két gyermekük van. 1981-ben kivándoroltak Németországba. Friedrich Wetter bíboros kérésére a Szentszék visszavette a klérusba, a München és Freisingi főegyházmegyébe inkardinálták. Nyugdíjig Bad Tölzben permanens nős diakónusként szolgált. Bálint Lajos érsek idején főegyházmegyénk külföldi ügyintézője is volt. 2017. november 25-én, szombaton temették Türkheimban.

7. Ft. KOVÁCS SÁNDOR kolozsmonostori őrkanonok-főesperes, Kolozsvár-Szent Mihály egyházközség plébánosa, életének 69. papságának 45. évében 2017. december 25. Karácsony főünnepén, hétfőn este elhunyt a Kolozsvár melletti klinikán. 2017. december 29-én, pénteken temették végakarata szerint Székelyudvarhelyt.

 

R. i. p. !

 

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ LEGYEN ÖRÖK JUTALMUK

 

 

Gyulafehérvár, 2018. január 12.

 

 

 

                                                                                                                                 † György s.k.

                                                                                                            érsek

(Részlet a 2018/I. Körlevélből)