Elhunyt paptestvérek 2014-BEN

 

1.       Nt. SALAMON Antal címzetes esperes, kosteleki plébános, életének 80., papságának 56. évében 2014. február 8-án, szombaton hajnalban Comăneşti-ben a kórházban elhunyt. 2014. február 10-én, hétfőn temették Kosteleken a templomkerítésben.

2.       Nt. SZILÁGYI Lőrinc címzetes esperes, gyergyószentmiklósi örmény plébános, életének 70., papságának 45. évében 2014. május 16-án, pénteken hajnalban a gyergyószentmiklósi kórházban elhunyt. 2014. május 19-én, hétfőn temették szülőfalujában, Gyergyócsomafalván a temetőben.

3.       R. P. NAGY István P. Tarziciusz OFM nyugalmazott esztelneki templomigazgató, házfőnök, életének 86., szerzetességének 66., papságának 57. évében 2014. szeptember 4-én, csütörtökön, Csíksomlyón a rendházban elhunyt. A kegytemplom kriptájába temették 2014. szeptember 7-én, vasárnap.

4.       Nt. PÁLFI János szentszéki tanácsos, székelyszentkirályi plébános, életének 63., papságának 38. évében 2014. december 9-én, kedden elhunyt. 2014. december 11-én, csütörtökön temették szülőfalujában, Máréfalván a temetőben.

5.       Ft. HARAI Pál tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott medgyesi plébános, életének 86., papságának 62. évében 2014. december 16-án, kedden a medgyesi kórházban elhunyt. 2014. december 19-én, pénteken temették szülőfalujában, Szentkatolnán a temetőben testvére, Ft. Harai János volt főesperes, segesvári plébános mellé.

Továbbá:

          6.  T. SÁNDOR Ambrus OFM ferences testvér életének 47., szerzetesi életének 22. és örökfogadalmának 16. évében 2014. február 11-én, kedden. Csíksomlyón elhunyt. 2014. február 13-án, csütörtökön temették a kegytemplomban bemutatott engesztelő szentmiseáldozat után a csíkszentsimoni temetőben.

 

R. i . p!

 

A FELTÁMADT ÜDVÖZITŐ LEGYEN JUTALMUK!

 
(I. /2015. körlevél)