Elhunyt paptestvérek 2018-ban

Elhunyt paptestvérek 2018-ban

1. Ft. BODÓ György gyimesközéploki plébános, életének 45., papságának 20. évében, 2018. január 11-én, csütörtökön elhunyt a csíkszeredai kórházban. 2018. január 13-án, szombaton temették a gyimesközéploki templomkerítés keresztútja XIV. stációjánál, végakarata szerint.

2. Nt. PÉNZES József c. esperes, csikszeredai–Szent Ágoston plébánosa, életének 68., papságának 40. évében, 2018. február 9-én, pénteken elhunyt plébániáján. Meghagyása szerint, 2018. február 17-én, szombaton temették a Szent Ágoston templom kerítésében.

3. Ft. MÁTHÉ Ferenc id. c. esperes, szentszéki tanácsos, nyugalmazott berecki plébános, a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthon lakója, életének 80.,papságának 55. évében, 2018. május 21-én, hétfőn elhunyt a kórházban. 2018. május 23-án, szerdán temették szülőfalujában, Korondon a kalondai temetőben.

4. Ft. Marcello Francesco Giacomo MARANTA ny. plébános, a svájci churi egyházmegye papja, 2002 óta Nagyszeben–Kistoronyban lakott. Életének 80., papságának 54. évében, szentségekkel megerősítve, 2018. június 20-án elhunyt. Június 22-én a kistoronyi evangélikus temetőben helyezték örök nyugalomra.

5. Ft. DACZÓ Árpád P. Lukács OFM ferences atya, ny. plébános, „a Babba Mária” kutatója, 2018. október 16-án kedden elhunyt Désen, életének 97., szerzetességének 78., papságának 73. évében. Néprajzi kutatásaiért több magyar állami kitüntetést kapott. Temették Désen 2018. október 19-én pénteken, a dési Rózsahegyi temető ferences parcellájában.

R.i.p.!

A FELTÁMADT ÜDVÖZITŐ LEGYEN JUTALMUK!

(részlet a 2019. első érseki körlevélből)