Elhunyt paptestvérek 2019-ben

  1. Ft. KISS István szentszéki tanácsos, csíksomlyói nyugalmazott lelkész, életének 63., papságának 37. évében 2019. február 11-én, hétfőn elhunyt a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonban. 2019. február 13-án, szerdán temették a székelyudvarhelyi temetőben.
  2. Ft. HAJDÚ Gyula pápai prelátus, éneklő kanonok, nyugalmazott teológiai rektor életének 92., papságának 67. évében 2019. február 26-án, kedden elhunyt székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonba, 2019. február 28-án, csütörtökön temették a székelyudvarhelyi temetőben.
  1. Ft. ANTAL József-Árpád c. esperes, ny. csíkdánfalvi plébános életének 78., papságának 54.évében 2019. április 4-én, csütörtökön elhunyt a székelyudvarhelyi kórházban. 2019. április 6-án, szombaton temették a csíkdánfalvi temetőben.
  2. Ft. Franz-Joseph DÖTIG SIM (Servi Iesu et Mariae tradicionalista rend) szerzetes atya 2002. ősz óta a gyulafehérvári volt ferences templomnál működött templomigazgatóként német és román nyelven. Amikor a rend elbocsátotta, a CIC 701. kánonja alapján további működési engedélyt adtam neki anélkül, hogy inkardináltam volna. Váratlan járvány idején halt meg a rendházban 2019. szeptember 21-én szombatra virradó éjszaka, rövid betegség után, életének 53. papságának 17. évében. 23-án hétfőn temették a volt ferences templom kerítésében b.e. Hans-Siegfried MEDEK tanár úr mellé.

R. i. p.!

A FELTÁMADT ÜDVÖZITŐ LEGYEN JUTALMUK!