Elhunyt Pénzes József esperes-plébános

Ft. Pénzes József c. esperes, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia plébánosa 2018. február 9-én este 7 órakor, türelemmel viselt betegsége után, a szent útravalóval megerősítve befejezte földi pályafutását.

Pénzes József Bereckben született 1950. augusztus 5-én. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte 1972-78 között, ahol 1978. június 18-án szentelték pappá.

Előző szolgálati helyei:
– Brassó – 1978-től 1982-ig
– Kolozsvár – Mária Szeplőtelen Szíve – 1982-től 1983-ig
– Zernyest – 1983-tól 1984-ig
– Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet – 1984-től 1986-ig
– Kézdiszentkereszt – 1986-tól 1987-ig
– Csíkszereda I., Szent Kereszt főplébánia – 1988-től 1995-ig

Ft. Pénzes József címzetes esperes-plébános lelki üdvéért a plébániatemplomban 2018. február 14-én (szerdán), 15-én (csütörtökön) és 16-án (pénteken) este 6 órától virrasztást tartanak szentmisével.

Temetési szertartása 2018. február 17-én, szombaton, 11 órakor kezdődik, majd végakarata szerint földi maradványait a feltámadás reményével a templom kertjében helyezik örök nyugalomra.

szentagoston.ro

romkat.ro