Első éves kispapjaink

Főegyházmegyénkből az idén hatan jelentkeztek a Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetébe (SIS), hogy elkezdjék felkészülésüket a papi szolgálatra:

 

Név

Származás

1.

  Bege Lóránd

  Csomafalva

2

  Cojan Edoardo Angelo

  Lujzikalagor

3.

  György Dávid

  Csíkszentimre

4.

  Karácsony Ervin-Barnabás

  Gyimesbükk

5

  Kósa András

  Csíkszentmihály

6.

  Kovács Nándor Hunor

  Csíkszentgyörgy (Bánkfalva)

Isten segítse őket felkészülésükben!

(részlet a 2022/IX. érseki körlevélből)