Erdélyi körúton Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátora

A Rómában élő Dr. Cristiana Marinelli-t ez év május végén nevezte ki Dr. Kovács Gergely érsek Isten szolgája Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulátorává. Dr. Marinelli a főegyházmegye híveinek az augusztus 26-i csíkszentdomokosi Márton Áron-megemlékezésen fog bemutatkozni, de előtte felkeresi Áron püspök életének jeles helyszíneit, hogy életszentségének hírét és megélt hagyatékát is megtapasztalhassa.

Erdélyi körútja során, amely Gyulafehérváron kezdődött el augusztus 22-én, az új posztulátor ellátogat többek közt Kolozsvárra, Máramarosszigetre, Csíksomlyóra is.