Eseménynaptár - 2013 augusztusa

Gyalogos zarándoklatok a Mária út keleti és nyugati ágán (Csíksomlyóról Budapestre július 11-augusztus 20., valamint Mariazellből Budapestre augusztus 1-20)

 

Művészeti tábor 9-12. osztályosoknak - Keresztirány (Erdélyi Katolikus Ifjúsági Szolgálat) - Pálpataka - augusztus 3-10.

 

Háló tábor 110 erdélyi résztvevővel Balatonkenesén - augusztus 4-11.

 

Erdélyi Rió Csíksomlyón

A Rio de Janeiróban megrendezett katolikus fiatalok világtalálkozójának szellemét szeretné itthon is megeleveníteni az Erdélyi Rió ifjúsági találkozó augusztus 13–18. között Csíksomlyón. Ez a második ilyen jellegű rendezvény (a két évvel korábban megszervezett Erdélyi Madrid után). A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészséget a  Keresztirány, KFT, Áradat, Mária út és a csíksomlyói plébánia segíti az egyedi, színes és tartalmas program összeállításában. A találkozó a Szent Ferenc alapítvány csíksomlyói Szent István kollégium gyerekotthonának  épületében és udvarán zajlik. Augusztus 16-án Jakubinyi György érsek is bekapcsolódik a délutáni programba. (Bővebb infórmációk: csitinfo.ro)

 

 

Népemért vállalom

 

A Márton Áron tiszteletére készült Népemért vállalom zenemű bemutatásának helyszínei és időpontjai augusztusban:

  • Csíksomlyó: augusztus 14. – szerda – este 9 órától a kegytemplomban a CSIT keretében
  • Csíkajnád: augusztus 18. – vasárnap – este 6 órától a Kultúrházban
  • Csíkszentkirály: augusztus 18. – vasárnap – este 9 órától a plébániakert színpadán

Korábbi előadások

Műsorfüzet és Plakát

 

Templombúcsú, templom- és orgonamegáldás Csíkkarcfalván

Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, csütörtökön a délben fél 1-kor kezdődő búcsús szentmise keretében Jakubinyi György érsek megáldja a csíkkarcfalvi felújított templomot és orgonát. A 2012-ben elkezdett munkálatok folyamán a templom, a kaputorony és a várfal  helyreállítását és felújítását végezték el.  A templomon belül  a középkori szentély, barokk hajó, ekletikus sekrestye teljes külső és belső építészeti és tartószerkezeti felújításon ment keresztül. Az északi kápolna és sekrestye fedélszerkezetének átépítése által a szentély középkori festett koronázópárkánya láthatóvá vált. A könnyező házigomba által károsított fafödém, a fedélszerkezet, a repedezett falak helyreállítása, valamint az orgonát hordozó nyugati karzat megerősítésére került sor. A templom, a kaputorony és a kerítőfal héjazatát kicserélték és vakolatait, festését felújították. A szentélybelsőben, a koronázópárkányon valamint a tornyon a kivitelezés folyamán feltárt falfestményeket helyreállították és láthatóvá tették.

Az 1894-ben Angster József cége által által készített mechanikus rendszerű orgona restaurálását, pedálmű bővítését és újrahangolását Bartis Szabolcs gyergyószentmiklósi orgonajavító műhelyében végezték. A hangszer eredeti állapotban maradt meg, csak egyes sípsorait hangolták át, rekonstruálták és eredeti formájában fog megszólalni ünnepélyesen az idei búcsús szentmise keretében.

A Csíknagyboldogasszony egyházközség már az 1332-ben a pápai tizedjegyzékben szerepel. A pápai tizedjegyzék korának temploma helyett 1444-ben új gótikus templomot építenek, 1796-ban egészen új hajót készítenek. A középkori szentélyt a faragott keretű fali szentségfülkével megőrizték. A templomot Csík legmagasabb várfala veszi körül. A felújított templom két falunak, Karcfalvának és Jenőfalvának közös temploma, amely a két falu határán épült.  Az egyházközségi neve: Csíknagyboldogasszony.  Korábban Csíkdánfalva és Csíkmadaras is hozzá tartozott.

www.romkat.ro/?q=node/4227

 

Programok a csíksomlyói kegytemplomban

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén ünnepi szentmisék lesznek a kegytemplomban reggel 8, fél 11 és este 7 órától, a fél 11 órakor kezdődő szentmisét dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök celebrálja.
Augusztus 18-án este 8 órától ima és engesztelő virrasztás lesz nemzetünk lelki megújulásáért a kegytemplomban, ezzel kapcsolódik a kegyhely a budapesti Szent István-bazilikában meghirdetett virrasztáshoz.

 

Fényképkiállítás Márton Áronról Csíkkarcfalván

Márton Áron 1970-es lelkipásztori látogatását és bérmaútját mutatja be az a kiállítás, amelynek megnyitójára 2013. augusztus 16-án d.u. fél 6-kor kerül sor a csíkkarcfalvi kultúrház előtermében.
A kiállítás anyagát Ádám Gyula fotóművész válogatta össze; megtervezéséhez Hegedűs Enikő művészettörténész, a gyulafehérvári főegyházmegye egyházművészeti referense nyújtott segítséget.
A kiállítás október végéig látogatható, 8 és 15 óra között. Bár a képek a csíkkarcfalvi bérmálást örökítik meg, így a helyiek számára bír különös jelentőséggel, örömmel látnak minden érdeklődőt. Augusztus 30-án szeretettel hívják és várják a csíkszentdomokosi Márton Áron megemlékezés résztvevőit. Információ: 0740-289.453, 0742-996.799.

www.romkat.ro/?q=node/4229

 

Felújították a désaknai templomot

Augusztus 17-én, szombaton délben 12 órakor kezdődő búcsús szentmise keretében áldja meg Jakubinyi Görgy érsek a Nagyboldogasszony tiszteletére épített és most felújított désaknai templomot.  A templombelsőt 2011-ben, a külső részét 2013 júliusában restaurálták. A dési ferences szerzetesek által ellátott egyházközség temploma 1750–51-ben készült. A helységnek már 1332-ben volt temploma. Napjainkban az egyházközség 25 hívőt számlál.

 

Programok a csíksomlyói kegytemplomban

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a kegytemplomban reggel fél 8 és este 7 órakor lesznek szentmisék, az esti ünnepi szentmisét P. dr. Orbán Szabolcs OFM, az erdélyi ferences tartományfőnök mutatja be a nyári rendtartományi továbbképzőkre összegyűlt testvérekkel.

 

A Biblia és a gazdaság. Szegények és gazdagok a bibliai szövegekben

Jakubinyi György érsek társvédnöke a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciának, amely a hit évében negyedszázados működését ünnepli. Az augusztus 22–24. között megrendezendő konferencia gazdasági témát választott, amikor többek között a szegények és gazdagok helyzetét vizsgálja a bibliai szövegekben és az ókeresztény irodalomban.

Az elmúlt 24 évben a konferenciának 3448 látogatója volt, 322 előadás hangzott el és 141 külföldi professzor jelent meg előadóként. Az előadások többsége magyar nyelvű, az előadások hanganyagát rögzítik és később néhány előadásrészlet az interneten is elérhető lesz. A konferencián adják át az alapító jelenlétében a Gnilka-díjat prof. dr. Jutta Hausmann és prof. dr. Peres Imre professzoroknak. (Bővebb információk: www.regio10.hu/xxv-biblikus-konferencia/)

 

FerBiT

A hatodik alkalommal megszervezett ferences biciklitúra (FerBiT) Legyen a te hited szerint mottóval gurul a Mária úton az augusztus 23–29. közti időszakban a Csíksomlyó – Farkaslaka – Marosvásárhely – Szamosújvár – Szilágysomlyó – Kaplony – Máriapócs útvonalon. A zarándoklaton résztvevők hat nap alatt ötszáz km-t tesznek meg biciklivel. Haza már autóbusszal érkeznek a Máriapócs – Nagykároly – Kolozsvár – Marosvásárhely – Szováta – Székelyudvarhely – Csíkszereda útvonalon. (Bővebb infórmációk: www.ferbit.ro, fr. Bonaventura: bonimreofm@yahoo.de, 0741-940171)

 

Főegyházmegyei Pasztorális Napok

A csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház ad otthont augusztus 26–28. között a plébánia éve jegyében megszervezett Főegyházmegyei Pasztorális Napoknak. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke címet viselő rendezvény célja a főegyházmegyei pasztorális terv megismertetése előadások, kiscsoportos beszélgetések, műhelymunkák, tapasztalatcserék, valamint együttgondolkodás és együtt imádkozás által. Szervező: a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Pasztorális Iroda (GYEPI), e-mail: gyf.pasztoralis.iroda@gmail.com. Kapcsolattartó neve: Molnár Izabella pasztoreálasszisztens (+40 753 869706)

 

„Mit kerestek?” (Jn 1,38) Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat Kolozsváron

A kolozsvári Manréza Lelkigyakorlatos Házban szervezett lelkigyakorlatot P. Pakot Géza sj (Marosvásárhely), Trepszker Erika sjc (Szatmárnémeti) és Vormair Emese sa  (Marosvásárhely) kíséri augusztus 29–szeptember 2. között. A 18–55 év közöttieknek szóló lelkiút célja a személyes istenkapcsolat felfedezése és Jézus Krisztussal való bensőséges szeretetkapcsolat elmélyítése. További tudnivalók: manreza.amdg@gmail.comromkat.ro/?q=node/4145

 

„Az ajtónál állok és kopogok” (Jel 3,20) Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson

A csíkszentdomokosi Szent Margit Házban az augusztus 28–szeptember 3. időszakban lehtőség lesz Bara Irén és Bereczki Silvia segítőnővérek kíséretével, közös és egyéni elmélkedésekkel, test és lélek imájával egy hetet teljes csendben tölteni. (Információk: bara_irene@yahoo.de (0724–012984), bereczki.silvia@segitonoverek.info, romkat.ro/?q=node/4146)

 

Megemlékezés és konferencia Márton Áronról

Augusztus 30-án, pénteken Csíkszentdomokoson Márton Áron püspök emlékére konferenciát szerveznek. Az ünnepség délelőtt tíz órakor kezdődik szentmisével, amelyet Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök mutat be a jelen lévő papokkal közösen. Ezt követően a Községháza dísztermében vetített képes előadások hangzanak el Márton Áron püspök bérmaútjairól, a kortárs művészekkel való kapcsolatáról, a szülőfalujában élő emlékekről. Ugyanitt egy gyulafehérvári diakónus bemutatja az érseki levéltárban található gazdag Márton Áron fénykép-hagyatékot, és részletek hallhatók a Mária Rádió által gyűjtött kortársi visszaemlékezésekből is. A rendezvény végeztével lehetőség nyílik meglátogatni a helyi Márton Áron Múzeumot. (Bővebb infórmációk: 0741–484716 (Lázár Csilla), illetve a  0753–990667 (Sándor Edit), martonaronmuzeum@martonaronmuzeum.ro, http://romkat.ro/?q=node/4203)