Felhívás Árpád-házi Szent Erzsébet-napi gyűjtésre

Főegyházmegyénkben Caritas szervezetünk – minden évben, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap – gyűjtést szervez. Erre az idén november 27-én, advent első vasárnapján kerül sor. Az alábbiakban az erre az alkalomra megjelent főpásztori körlevelet olvashatják. 

D. a J. Kr.!

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

XVI. Benedek pápa egyszer egy idősotthonba látogatott, és ott világos és prófétai szavakat használt: „Egy társadalom, mondhatni civilizáció milyenségét az alapján is le lehet mérni, hogy miként bánik az öregekkel, milyen helyet biztosít nekik a közéletben”. (2012. november 12.) Valóban így van: a civilizációk között az idősekre való odafigyelés tesz különbséget. Ahol figyelnek az idősebbekre, az a civilizáció előrehalad, mert képes megbecsülni az öregek bölcsességét és tudását. Az a civilizáció viszont, ahol nincs hely az időseknek vagy kidobták őket, mert problémát jelentenek, halálos vírust hordoz magában. Az idősek olyan férfiak és nők, apák és anyák, akik előttünk járták ugyanazt az utat, mint mi, ugyanabban a házban éltek, mint mi, ugyanúgy megvívták mindennapi küzdelmüket az emberhez méltó életért, mint mi. Olyan férfiak és asszonyok ők, akiktől sokat kaptunk. Az idősek nem idegenek. Az idősek mi vagyunk: előbb vagy utóbb megöregszünk, elkerülhetetlenül, még ha nem is gondolunk rá.

Közöttük vannak sokan, akik fizikailag is meggyengültek és valamilyen betegség terhei alatt görnyednek. Az apró kedvességek, figyelmességek, megértő szavak nem kerülnek sokba, de magasan kamatoznak. Az elmúlt évben a hátrányos helyzetű gyermekeknek, gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó programokra kértük támogatásukat és főegyházmegyénkből összesen 191.692 lej gyűlt össze, amelyet hálásan köszönünk minden jóakaratú embernek, aki adományával ehhez hozzájárult. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén idén az idős és beteg testvéreinket segítő otthoni beteggondozó szolgálat tevékenységének támogatását szeretnénk segíteni adományaikkal. Főtisztelendő Paptestvéreket és a kedves Híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék Főegyházmegyei Caritas szervezetünk ezen kezdeményezését.

Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondunk. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát, a maga kegyelmi gazdagságából.

Gyulafehérvár, 2016. november 10.
 

 György s.k. 
érsek