Felvételi a gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe

A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánkkal és imáinkkal segítsük fiataljainkat hivatásukat felismerni és arra igent mondani, mindannyiunk felelőssége. Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, segítsék közösségeikben a magukban hivatást érző ifjakat rálépni a papság útjára, valamint a hívekkel közösen imádkozzanak értük és minél több fiatal őszinte elköteleződéséért.

Alábbiakban a Megtestesült Bölcsességről Nevezett Szeminárium közleményét olvashatják az intézetbe való felvételi kapcsán.

Állandóan változó, egyre nehezebb időket élünk, de „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8). Nagy szükség van azokra az emberekre, akik ezt hiszik és e hitüket másokkal is megosztják, akik Jézus örömhírét, szeretetét, békéjét és irgalmasságát közvetítik mások felé. Aki erre hivatást érez magában, és vállalja az Istent és embertársait szolgáló életutat, az ajándékká válik mások számára, hiszen közelebb viszi egymáshoz Istent és az embereket. Mindazok számára, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak, a szeminárium tudásban, hitben, lelkiekben való egyéni és közösségi fejlődést, megerősödést igyekszik nyújtani. Szeretettel várunk!

Jelentkezés a helyi plébánoson keresztül postai úton (Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009 – Alba Iulia) vagy Ft. dr. András István rektornál (Mobil: 0752-245.060, sis.rektor@gmail.com).

Jelentkezési határidő: 2023. július 14.

Felvételi:

Előkészítő és felvételi: 2023. július 17-21. (Papnevelő Intézet); 17-én este 19.00 óráig kell megérkezni és 21-én ebéd után lehet elutazni.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok (sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, a sikeres pótérettségi reményében):

  • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata
  • Keresztelési és bérmálási igazolás
  • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges)
  • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás
  • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală)
  • A plébános ajánló levele
  • Saját kezűleg írt kérvény az illetékes főpásztorhoz címezve.

A felvételi vizsgáról:

  • a felvételi vizsgán (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből) el kell érni az ötös (5,00) osztályzatot
  • a felvételi jegy (érettségi vizsga átlaga – 50% + felvételi vizsga átlaga – 50%) nem lehet kevesebb, mint hatos (6,00)
  • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsga tételei és bővebb információ: http://www.seminarium.ro

Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül értesíti.

Titkárság: Ferencz Margit, Tel.: 0258-811.688, Mobil: 0745-770.134

Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752-245.060, E-mail: sis.rektor@gmail.com

(részlet a 2023/V. érseki körlevélből)