Felvételivel kapcsolatos tudnivalók a gyulafehérvári Papnevelő Intézetben

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant. Ebben segít Jézus, amikor Jel akar lenni mindannyiunk számára, hogy irányt mutasson nekünk, hogy esélyt adjon nekünk is a változatlanságra, a Hozzá való tartozásra: az Örök Életre.

Jelenléte gyakran azokon az embereken keresztül válik érzékelhetővé, észlelhetővé, akiket meghív egy szorosabb szolgálatra, egy különlegesebb kapcsolatra, akiket meghív, hogy papjai legyenek.

A meghívottak feladata, hogy becsülettel felkészüljenek az isteni hívásra. Ennek helyszíne a Szeminárium, ahol hét éven keresztül a hívást halló férfi igyekszik mindazt elsajátítani, amire papként majd szüksége lesz. Talán hosszúnak tűnő idő, de amely szükséges, hiszen a Mester a legjobbat várja tőlünk/Tőled.

Mindazokat, akik érzik az isteni hívást szeretettel várjuk a Gyulafehérvári Szemináriumba, ahol felkészülhetnek, hogy a legjobban szolgálhassák Krisztus Urunkat.

 

Szeretettel várunk:                                   András István rektor

Jelentkezés:

a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál

(Institutul Teologic Romano Catolic, Str. Gabriel Bethlen nr.3, 510009-Alba Iulia)

Jelentkezési határidő: 2019. július 13.

Előkészítő és felvételi: 2019. július 14-18. (Papnevelő Intézet).

         Érkezés: 2019. július 14. vasárnap este 19.00 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
 • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;

N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.

 • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală);
 • A plébános ajánló levele;
 • Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve.

A felvételi díja:

 • 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

A felvételi vizsgáról:

 • érettségi vizsga átlaga – 50%
 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot).
 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00.
 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el;

– A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi vizsga tételei

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

I. Szentírásismeret

1. A Szentírás (p. 5-8);

2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

4. Újszövetség (p. 62-63);

5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

Eredményhirdetés:

A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül. Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a rektorhoz lehet fordulni:

Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258–811.688, Mobil: 0745-770.134

Rektor: András István, Mobil: 0752-245060, E-mail: sis.rektor@gmail.com

(részlet a III/2019. érseki körlevélből)