Főesperes változás a Felcsíki kerületben

Főtisztelendő Msgr. BARA FERENC pápai káplán, felcsíki főesperes, csíkdánfalvi plébános úr, betegségére való tekintettel felmentést kért a főesperesi megbízatása alól. A plébániai szolgálatot továbbra is vállalja.

Egyházi Törvénykönyvünk (CIC) 554. kánonjának, valamint Zsinati Könyvünk (ZSK) rendelkezéseinek 115–117. pontjai értelmében öt éves időszakra nevezzük ki a főespereseket.

A felcsíki papság előzetes megkérdezését követően, folyó év augusztus 1-től, a felcsíki kerület élére Főtisztelendő BÁLINT EMILT neveztem ki főesperesi minőségben, eddigi feladatkörének megtartásával.

Megbízatása 2022. október 31-ig terjed, a szolgálatban lévő főesperesek mandátumi idejére.

Fogadják szeretettel az új főesperest és imádkozzunk közösen, hogy eredményes legyen munkája a felcsíki kerületben.

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a jó Pásztor áldásával, felelős együttműködéssel végezzék további lelkipásztori szolgálatukat, Isten dicsőségére és a lelkek javára.

(részlet a 2019/VI. érseki körlevélből)