Főesperesi jelölések

Folyó év október 31-én lejár a 2017-ben kinevezett főesperesek mandátuma. Egyházi Törvénykönyvünk 554. kánonjának 2.§ és a Főesperesség Működési Szabályzata (1275/2020), valamint Zsinati Könyvünk rendelkezéseinek 115-117. pontjai értelmében a következő ötéves mandátumi időre szóló kinevezések előtt tisztelettel kikérem a Paptestvérek véleményét.

A véleménynyilvánításra az októberi rekollekciós napon kerül sor, titkos jelöléssel. A rekollekción jelenlévő aktív lelkipásztorok (egyházmegyések és szerzetesek) egy ott kézhez kapott cédulára felírják annak a kerületben szolgáló papnak a nevét, akit legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint a legalkalmasabbnak tartanak a kerületi főesperesi funkció ellátására. A Főesperes urak, a titoktartás megőrzése mellett összegyűjtött cédulákat, ott helyben, egy zárt és lepecsételt borítékban átadják a rekollekciót tartó Ft. Dr. András István, illetve Ft. Dr. Kiss Endre atyáknak, akik ezt eljuttatják a Főegyházmegyei Hatósághoz.

A rekollekciók helyszínein a következő kerületek javasolnak személyeket az elkövetkező mandátumra:

  • Marosvásárhelyen – a Marosi és Küküllői kerületek részére,
  • Maroshévízen – a Gyergyói kerület részére,
  • Csíksomlyón – a Felcsíki és az Alcsík-kászoni kerületek részére,
  • Székelyudvarhelyen – a Székelyudvarhelyi kerület részére,
  • Kézdivásárhelyen – a Kézdi-orbai kerület részére,
  • Sepsiszentgyörgyön – a Kovászna-brassói kerület részére,
  • Kolozsváron – a Kolozs-dobokai, Belső-szolnoki és Torda-aranyosi kerületek részére,
  • Gyulafehérváron – a Gyulafehérvári és Hunyadi, valamint a Szeben-fogarasi és Erzsébetvárosi kerületek részére javasolnak főespereseket.

A Paptestvérek felelősségteljes hozzáállásában bízva, javaslataikat figyelembe véve nevezem majd ki a kerületek új főespereseit a következő öt évre.

A Szentlélek bölcsessége vezesse Paptestvéreimet e fontos véleménynyilvánításban!

(részlet a 2022/X. érseki körlevélből)