Böjti nap a békéért - főpásztori körlevél

Főtisztelendő Paptestvérek! Szeretett Jó Hívek!

„A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!” (Ferenc pápa)

A média által tanúi vagyunk egy borzalmas, háború okozta szenvedésnek, amely sajnos nem rossz álom vagy filmdráma, hanem valóság. Emberek halnak meg, családok veszítik el otthonukat, szakadnak el egymástól, gyermekek és nők, idősek és védtelenek sérülnek meg, velük együtt a társadalom és az egész világ. Szent Pál apostol írja a korintusi híveknek „ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi” (1Kor 12, 26). Minket is mélyen érint a háború okozta szenvedés, és segíteni akarunk az áldozatoknak.

Mindenekelőtt csatlakozzunk Ferenc pápához, aki mindannyiunkat imádságra és böjtre szólít fel: „Jézus azt tanította nekünk, hogy az erőszak ördögi értelmetlenségére Isten fegyvereivel, az imával és a böjttel válaszoljunk. Mindenkit arra kérek, hogy március 2-án, hamvazószerdán tartsunk böjti napot a békéért. Külön biztatom a hívőket, hogy azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádságnak és a böjtnek. A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!” (https://www.magyarkurir.hu/ferenc-papa/ferenc-papa-felhivasa-marcius-2-an-hamvazoszerdan-tartsunk-bojti-napot-bekeert). Nagyon kérjük kedves híveinket, kövessék a Szentatya felszólítását, és ne csak Hamvazószerdán, de minden nap ajánljanak fel valamit a békéért!

Kövessük az európai püspökök és keresztény közösségek példáját, akik imádkoznak a véres konfliktus áldozataiért és azok családtagjaiért, az erőszakos cselekedetek elszenvedőiért. Kapcsolódjunk be Lucsok Miklós püspök, munkácsi apostoli kormányzó kezdeményezésébe, mely szerint nap mint nap hozzájárulhatunk tetteinkkel a béke visszaállításához (szentmisén való részvétel, szentáldozás, a teljes rózsafüzér vagy az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozása).

Főegyházmegyénk segélyszervezete, a Gyulafehérvári Caritas munkatársai az országbeli és nemzetközi Caritas-szervezetek képviselőivel együtt jelen vannak a történések helyszínén,  folyamatosan értesítenek bennünket az elkeserítő állapotokról, miközben azon dolgoznak, hogy  felmérjék a segélynyújtási  lehetőségeket. Hamarosan közlik, milyen konkrét eszközökkel, tettekkel tudunk hozzájárulni a szenvedés és a nélkülözés enyhítéséhez, hogy az imádságunk, mindennapi böjti lemondásaink mellett a szeretetcselekedet konkrét formái által is segíthessünk szenvedő embertársainknak.

Egyesüljünk közös imában, nyissuk meg szívünket Isten irgalmára és békéjére, Szűz Máriának, Isten Anyjának pártfogására, Szent Mihály főangyal és minden szent védelmére.” (Lucsok Miklós püspök)

                          Dr. Kovács Gergely                                                  Dr. Kerekes László

                   érsek, apostoli kormányzó                                                      segédpüspök