Gazdasági Tanács határozatai és javaslatai

A Gazdasági Tanács 2018. nov. 23-i gyűlésének határozatai / javaslatai:

 • A főegyházmegye költségvetési előirányzatát a 2019-es évre elfogadta.
 • Minden plébánia a központi intézmények fenntartására szóló hozzájárulását küldje be 2019. március végéig. Ez azért szükséges, hogy intézményeink (teológia, szórvány, egyházi iskolák és központ) hatékonyan tudjanak működni, ne kerüljenek gazdaságilag szorult helyzetbe.
 • Tudomásul vette és elfogadta az érsekség költségvetési előirányzatát.
 • Elfogadta a Papnevelő Intézet költség-vetési előirányzatát a 2019. évre.
 • Nem fogadta el a felterjesztett szórványplébániák besorolását tartalmazó listát. A szórványbizottság vegye figyelembe a hívek adományát, persely-, saját jövedelem mellett a hívek létszámát és a fíliák számát. A szórvány-besorolást a plébániák anyagi helyzete szerint készítsék el, kezdve a legszegényebbekkel.
 • Azok az intézmények, amelyek a megyés püspök kormányzati joghatósága alá tartoznak, az 1287. kán. – 1. paragrafusa szerint kötelesek évente számadást beterjeszteni a helyi ordináriusnak, aki azt vizsgáltassa át a gazdasági tanáccsal. Amíg nem tesznek eleget ezen kánoni előírásnak, addig a Gazdasági Osztály semmilyen ajánlást nem adhat.
 • Elfogadta a 2019-es évi főegyházmegyei fizetési rácsot. Kiemelték, hogy továbbra is érvényes a 1625–2008. számú érseki rendelkezés (X./2008. körlevél), amely az egyházi alkalmazottak fizetésének kiszámítását és módosítását szabályozta: bérmegállapítás, illetve annak módosítása évente egyszer – április 1. hatállyal történhet főegyházmegyénkben, amennyiben erre vonatkozó más állami rendelkezés nem érvényesül.
 • A meghirdetett célgyűjtések összegeit, szíveskedjenek pontosan beküldeni.
 • A folyó év április 23-án hozott határozatot, amely szerint az erdőgazdálkodásból származó összjövedelem 10%-át be kell küldeni az Érsekségnek a szegény plébániák megsegítésére, pontosította: a 2%-os adó és a visszatelepítési költség (15-20%) levonása utáni összegre számítódik a központba beküldendő 10%.
 • Az adósságokat nem engedi el, mert az a gondok tovább gyűrűzését jelentené. Az átütemezést javasolja.
 • A javaslatok között szerepelt a Plébániák Szolidaritási Alapjának létrehozási szükségessége. Az elképzelés szerint a nagyobb plébániák évente 1500 lejt, a közepes plébániák 1000 lejt és a kis plébániák 500 lejt különítenének el erre a célra, amelynek kezelése átlátható alapszabály szerint, főpásztor által kinevezett kuratórium vezetésével történne.

részlet a 2018/XIII. érseki körlevélből)