Hálaadás a kegyelem rendkívüli időszakáért

„A jubileumi év november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. Ezen a napon – bezárva a Szent kaput – mindenekelőtt hálánkat és köszönetünket fejezzük majd ki a Szentháromságnak, hogy megadta számunkra a kegyelemnek ezt a rendkívüli időszakát. Krisztus uralma alá helyezzük majd az egyház életét, az egész emberiséget és a mérhetetlen kozmoszt, hogy hajnali világosságként árassza ránk irgalmasságát, és így valamennyien a közeljövő iránt érzett felelősséggel építhessünk gyümölcsözőbb történelmet. Mennyire szeretném, ha a következő éveket áthatná az irgalmasság, hogy mindenki találkozhasson Isten jóságával és gyöngédségével! Mindenkihez – hívőkhöz és távolállókhoz is – jusson el az irgalmasság balzsama, mint Isten már köztünk jelen lévő országának jele” – idézi Ferenc pápa Az irgalmasság arca kezdetű bullájának 5. pontját Jakubinyi György érsek az alkalomból kiadott körlevelében, amelyben közli: A gyulafehérvári székesegyház jubileumi kapuját Krisztus Király vasárnapján a 9 órakor kezdődő szentmise keretében személyesen zárja be, a csíksomlyói kegytemplom jubileumi kapuját dr. Orbán Szabolcs ferences provinciális fogja bezárni ugyanezen a napon, a fél 11-kor kezdődő szentmisén, a kolozsvári Szent Mihály-templom jubileumi kapuját pedig Tamás József segédpüspök zárja november 20-án, az esti 6 órás szentmise bemutatásával együtt.

romkat.ro

Fotó: seminarium.ro,  a gyulafehérvári irgalmasság kapujának a megnyitása.