Házszentelések a járvány ideje alatt

Ebben az időszakban szoktuk elvégezni a házszenteléseket. Az elmúlt időben sokunkat foglalkoztatott a téma, hogyan oldjuk meg, mi a helyes magatartás. A főesperesek véleményét meghallgatva, az alábbi döntés született a házszenteléssel kapcsolatban. Minden lelkipásztor bölcs belátására bízzuk, hogy melyik lehetőséget alkalmazza egyházközségében:

  1. Házszentelés a megszokott módon. Ez esetben:
  • Hordjanak maszkot, minden ház után fertőtlenítsék a kezüket.
  • A kísérők létszámát csökkentsék.
  • Mellőzzék a kézfogást.
  • A családfőt kérjék fel, hogy egyszer ő, utána a család többi tagja csókolja meg a családi keresztet.
  • Ahol szokásban van, hogy ilyenkor fizetik az egyházadót, azt borítékba tegyék bele, ráírva a nevet, címet, összeget. A házszentelések után állítsák ki a számlákat és juttassák el mindenkihez.
  • Ahol nem óhajtják, hogy a pap a házba lépjen, de szeretnék, hogy a ház legyen megáldva, imádkozzanak közösen az udvarban vagy a bejárat előtt. Szentelt vízzel hintsék meg a hívőket és a ház falait, kérve a jó Isten áldását a családtagokra.
  1. Beszéljék meg az egyháztanácsosokkal, hívekkel és ha nem óhajtják, akkor halasszák el a házszentelést egy későbbi időpontra.
  2. Január 10-én, Urunk megkeresztelkedése ünnepén, délben 12 órakor a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség facebook-oldalán, valamint a templom.ro oldalon követhető online módon a házszentelés, amelyet személyesen fogok elvégezni. Ugyanolyan formában fog történni, mint húsvétkor a barka- és ételszentelés. Ez esetben is érvényes az otthon e szándékkal felkészültek élő közvetítés során történő megáldása. Akik így szeretnének áldásban részesülni, fehér abrosszal leterített asztalra tegyék ki a keresztet, gyújtsák meg a gyertyát és kis edénybe tegyenek vizet. Az áldás után hintsék meg a házat a megszentelt vízzel és a Krisztushoz való tartozásunk jeleként csókolják meg a szent Keresztet.

(részlet a 2020/XII. érseki körlevélből)