Hittanosok, hitoktatók és ministránsok zarándoklata

Főegyházmegyénkben immáron hagyománnyá vált, hogy a nagycsütörtöki olajszentelő szentmisére, Gyulafehérvárra zarándokolnak a hittanosok és hitoktatóik, valamint a ministránsok, lelkipásztoraik vezetésével.

Buzdítsuk a híveket, a hitoktatókat és hittanosokat, különösen is az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a szentmisén. Ne feledjük, hogy ez is jó eszköze lehet a hivatásébresztésnek.

A ministránsokat bátorítsuk, hogy ministráns ruhában vegyenek részt a liturgián.

A szentmise előtt és után, az érseki hivatal földszinti részében válthatnak öltözéket, továbbá Paptestvéreim is itt ölthetik magunkra a liturgikus ruhát. Hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Kazulát mi biztosítunk, amíg a készlet tart. Kérem Paptestvéreimet, hogy a beöltözés után a presbitériumban foglalják el kijelölt helyeiket.

A szentmise végén név szerint is szeretném köszönteni a zarándok csoportokat. Ezért kérem, hogy április 12-ig, (Nagyszerda este 8 óráig) jelentsék a következőket dr. Gál László igazgató/tanfelügyelő úrnak a laszlo.gal@romkat.ro email címen – írásban: 1. Honnan - 2. Kik - 3. Hányan - 4. Ki(k)nek a vezetésével érkeznek.

A szentmise végén ünnepi körmenetben vonulunk ki a székesegyházból, de a zarándokokat különböző programok várják, eltérő helyszíneken. Kérjük, kövessék a vendégvezetők útmutatásait.

(részlet a III/2017. érseki körlevélből)