Hittanosok, hitoktatók és ministránsok zarándoklata Gyulafehérvárra

Főegyházmegyénkben kialakult szép hagyomány, hogy a nagycsütörtöki olajszentelő szentmisére, Gyulafehérvárra zarándokolnak a hittanosok hitoktatóikkal, valamint a ministránsok, lelkipásztoraik vezetésével.

Kérem Paptestvéreimet, hogy buzdítsák a híveket, a hitoktatókat és hittanosokat, az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a szentmisén. A hivatásébresztésnek ez is lehet eszköze, ezen a felemelő ünnepségen való részvétel. A ministránsokat bátorítsuk, segítsük, hogy ministráns ruhában vegyenek részt a liturgián. A szentmise előtt és után, az érseki hivatal földszinti részében válthatnak öltözéket.

Az ünnepség végén név szerint is szeretném köszönteni a zarándok csoportokat, veze-tőikkel együtt. Ehhez kérem, hogy Nagyszerda este 8-ig, jelentsék dr. Gál László igazgató-tanfelügyelő úrnak a laszlo.gal@romkat.ro email címen, írásban:

1. Honnan, 2. Kik, 3. Hányan, 4. Ki(k)nek a vezetésével érkeznek.

A szentmise végén ünnepi körmenetben vonulunk ki a székesegyházból, de a zarándokokat a továbbiakban is, különböző programok várják, eltérő helyszíneken.

Kérjük, kövessék a vendégvezetők útmutatásait, akik mindenről tájékoztatni fogják.

(részlet a 2018/III. érseki körlevélből)