Húsvéti szentáldozás és éves szentgyónás

A nagyböjt kezdetétől egészen Szentháromság vasárnapjáig tartó időszakban van lehetőség a húsvéti szentáldozás teljesítésére, és ehhez kapcsolódóan az éves szentgyónás elvégzésére, melyet Anyaszentegyházunk parancsolataiban kifejezetten kér. Természetesen egy buzgó hívő ennyivel nem érheti be.

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy szervezzenek a főesperesi kerületen belül vagy azon túli összefogással a hagyományos kaláka-gyóntatáson túl is mindenütt gyónási alkalmakat, hívják fel több alkalommal is a hívek figyelmét a bűnbánat szentségének gyakoribb vételére, és a szentáldozás fontosságára, melyek a lelki életben való fejlődés nélkülözhetetlen elemei.

(részlet a III/2019. érseki körlevélből)