Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció útmutatása a hamvazószerdai liturgiáról

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció folyó év január 12-én, Robert Sarah bíboros aláírásával megjelent jegyzékkel ismertette a hamvazkodás szertartásának átmeneti módosításait a világjárvány idejére:

Miután a pap imádsággal megáldotta a hamut és meghintette szenteltvízzel, szó nélkül a templomban jelenlevő hívekhez fordul, és mindössze egyetlen egyszer mondja el mindenkinek a Római Misekönyv formuláját: «Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban» vagy «Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel.» Ezt követően a pap lemossa a kezét, felölti a szájat és az orrot eltakaró szájmaszkot, majd mindenkit meghamvaz, aki eléje járul, vagy pedig ő maga megy a helyükön maradó hívekhez. A pap ujjai közé veszi a hamut és minden hívő fejére hint belőle, anélkül, hogy bármit is szólna.

(részlet a 2021/II. érseki körlevélből)