IX. Körlevél - A teremtett világ megóvásáért meghirdetett imavilágnap

2015/IX. KÖRLEVÉL
D. a J. Kr.!
 
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK - Székhelyükön
 
Szám: 1325–2015. 
Teremtett világ megóvásáért meghirdetett imavilágnap
 
 
Szentatyánk, Ferenc pápa meghirdetése alapján, szeptember 1-jén, az ortodox keresztényekkel és valamennyi jóakaratú emberrel közösen imavilágnapot tartottak a teremtett világ megóvásáért. 
A Szentatya azt kérte mindenkitől, hogy újítsa meg fogadalmát az Isten által teremtett világ őrzőjeként. 
A kezdeményezést a Peter Turkson bíborosnak, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa, illetve Kurt Koch bíborosnak, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa elnökének küldött levelében hirdette meg. 
A pápa levele a Laudato si' kezdetű enciklika kontextusába illeszkedik. Hangsúlyozza, hogy a környezetvédelemnek nem pusztán „természeti” jellege van, hanem magába foglal egy valódi, átfogó értelemben vett ökológiát, amely az igazságosság új példájává válik. Ebben elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom, a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, de az öröm és a belső béke is. 
Szentatyánk azt kérte, hogy mi is kapcsolódjunk be az imavilágnapba. Sajnos a felhívást utolsó percben kaptuk kézhez a Nunciatúra közvetítése révén, így az időbeli tájékoztatás és előkészület elmaradt. 
Arra kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a felhíváshoz csatlakozva, szeptember 6-án – vasárnap –, minden egyházközségben az elsővasárnapi szentségimádást erre a szándékra ajánlják fel. 
Ezt megelőzően, a szentmise bevezetőjében és a homíliában is, nyújtsanak megfelelő tájékoztatást a híveknek és buzdítsák imára őket. Ahol később szereznek tudomást a felhívásról, utólag is eleget tehetnek az elvárásnak. 
 
 
Ima Földünkért 
 
 
Mindenható Isten,
Te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.
 
Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!
 
Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva 
és elfeledve élnek,
de akik oly értékesek szemedben!
 
Gyógyítsd meg életünket,
hogy védelmezői legyünk a világnak,
ne kifosztói,
a szépség terjesztői legyünk,
ne a szennyezésé és pusztításé!
Érintsd meg azok szívét, 
akik csak haszonra törekszenek,
mégpedig a szegények és a föld kárára!
 
Taníts meg, 
hogy felfedezzük minden dolog értékét,
Hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
Hogy felismerjük: 
szoros egységben vagyunk 
                                 minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!
Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!
 
Kérünk,
légy segítésünkre az igazságosságért,
a szeretetért és a békéért folytatott
                                            küzdelmünkben!
 
(Laudato si' – az enciklikát záró ima)
 
A jó Pásztor áldása kísérje mindannyiuk életét és felelős szolgálatát!
 
 
Gyulafehérvár, 2015. szeptember 3.
 
Imádságos köszöntéssel –
 
†György s. k.
      érsek