Jubiláns papjaink 2019-ben

A jó Isten kegyelméből – Paptestvéreimmel együtt – ebben az évben is többen emlékezünk pappá szentelésünk 25. (ezüst) illetve 50. (arany) évfordulójára.

Mi azokat az évfordulókat tartjuk nyilván, amelyekhez Egyházunk teljes búcsút biztosít mind a jubiláns papnak, mind a jubiláns szentmiséjén résztvevőknek, a szokott feltételek mellett.

Ezüstmisések (25 év):

1. Balla Árpád – Szászrégen

2. Bátor Péter P. Botond OSPPG – Hargitafürdő

3. Bertalan László – Kerelőszentpál

Aranymisések (50 év):

SZENTATYÁNK –FERENC PÁPA

1. Pakó Benedek – Székelyudvarhely

2. Sándor Dénes – Bordos

3. Szabó Lajos – Sepsiszentgyörgy – Szt.József

4. Gáspár-Györgydeák Lajos – Székelyudvarhely

5. JAKUBINYI GYÖRGY-MIKLÓS – GYULAFEHÉRVÁR

Külön aranymisét nem kívánok tartani, hanem a hagyományos ez évi évfolyamtársi találkozón, húsvét utáni szerdán adnánk hálát az ötven év minden kegyelméért, a szentelés helyén, a gyulafehérvári székesegyházban. A korábbi gyakorlathoz híven, szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet Gyulafehérvárra 2019. június 26-án, szerdán. Délelőtt 11.00 órától mutatunk be hálaadó szentmisét Székesegyházunkban, megköszönve a kapott kegyelmeket, az elért eredményeket és megpróbáltatásokat, a kitartás kegyelmét. A szentmise utáni ünnepi ebédre is hívom jubiláló testvéreimet, hogy ennek keretében, kötetlen beszélgetéssel idézhessük fel a régi emlékeket és egymást erősítve induljunk az elkövetkező évek feladatainak teljesítésére.