Kántorvizsga időpontja

 
A Liturgikus és Egyházzenei Bizottság szervezésében idén is kántorvizsgát tartanak azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után kántori oklevelet szeretnének szerezni.
A vizsgára f. év szeptember 9-10 között kerül sor a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián.
Vizsgaidőpont:
2015. szeptember 9-én – 13 óra.
A vizsga díja 50 RON.
Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalban a 0266–372–223, vagy a 0740–898-667 telefonszámokon.
Szállást és kosztot elfogadható áron a plébánia biztosít az igénylőknek.
Mindazok, akik nem a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumból jelentkeznek vizsgára, hozzák magukkal keresztelési helyükről a keresztelésüket igazoló okmányt, valamint lakóhelyük plébánosának ajánlását.