Kerületi ifjúsági lelkészek kinevezése

Főegyházmegyénk fiataljainak lelki nevelését szem előtt tartva, az ifjúsági főlelkész előterjesztésére kerületi ifjúsági lelkészeket neveztem ki:

  1. Ft. Buciuman Gheorghe-Traian a Gyulafehévár-Szeben-Fogaras körzetben.
  2. Fr. Pantea Tibor OFM a Kolozs-Dobokai és Belső-Szolnoki főesperesi kerületekben.
  3. T. Şcheianu Ciprian-Iosif a Zsil-völgyében.
  4. Fr. Guia Laurean Hugó OFM az alcsíki és felcsíki főesperesi kerületekben.
  5. Ft. Takó István a Kovászna-Brassói főesperesi kerületben.
  6. P. András Csaba SJ a Maros-Küküllői főesperesi kerületben.
  7. Ft. Tamás Barna a székelyudvarhelyi főesperesi kerületben.
  8. T. Olasz Béla a Kézdi-Orbai kerületben.
  9. T. Pasca Szilárd a gyergyói kerületben.

Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy segítsék ifjúsági lelkészeink munkáját.

(részlet a 2021/XI. érseki körlevélből)