Könyvajánlás

A YOUCAT Alapítvány 2014-ben két könyvet is kiadott Németországban: „YOUCAT Bérmakönyv” és „YOUCAT Kézikönyv a bérmakurzushoz” címmel. Tavasszal mindkét kiadványt megjelentette a budapesti Vigilia Kiadó.

  1. YOUCAT Bérmakönyv

A könyv a bérmálásra készülők számára a fiatalok nyelvén és stílusában mutatja be hitünk alapjait, sok-sok érdekes képpel és illusztrációval, játékos ötlettel. A 12 egységre osztott "bérmakurzus" igazi áttörést hozhat bérmálásra felkészítésben: jókedvűen, mégis elmélyülten vázolja fel a legfontosabb tudnivalókat Isten teremtő és megváltó szeretetéről, majd felkészít a szentgyónásra és magára a bérmálásra.

  1. YOUCAT Kézikönyv a bérmakurzushoz

A YOUCAT Bérmakönyvhöz készült részletes tanári kézikönyv. Annak minden fejezetéhez részletes teológiai magyarázatot ad, majd számos ötlettel segíti a hitoktatót az órákra való felkészülésében. A könyv sok közvetlenül is felhasználható (másolható, kivágható stb.) segédanyagot is tartalmaz, ami élményszerűvé, vonzóvá teheti az órákat. Ajánlott óravázlatai két változatban készültek: kisebbek és nagyobbak számára más-más módszerket ajánlva. Nélkülözhetetlen segédkönyve lehet mindazoknak a lelkipásztoroknak és hitoktatóknak, akik bérmálási előkészítő tanfolyamokat tartanak.

Mindkét könyv kedvezményes áron 2017. december 10-éig megrendelhető a Verbumnál (terjesztes@verbumkiado.ro; 0740-937116):

YOUCAT Bérmakönyv – 32 lej/példány

YOUCAT Kézikönyv a bérmakurzushoz – 35 lei/példány

 

  1. – Jakubinyi György érsek könyve Márton Áron püspökről

A csíkszentdomokosi, idén hatodik alkalommal megszervezett Márton Áron konferencia és megemlékezés rendezvényére jelent meg Jakubinyi György érsek összeállításában az

Isten Szolgája Márton Áron az erdélyi püspökök sorában.

Adalékok Áron püspök életrajzi adataihoz című kötet.

A főpásztor történelmi adatok, évtizedek óta pontosan vezetett statisztikák, hiteles dokumentumok gyűjteményét adja közre, amelyben elhelyezi Márton Áron püspök alakját az erdélyi főpapok sorában. A kötet különlegessége a szerző Áron püspökkel kapcsolatos személyes feljegyzéseinek közre-adása, a római vizitek naplójegyzeteinek és más személyes feljegyzéseknek publikálása.

*

/Jakubinyi György (szerk.):

Isten Szolgája Márton Áron az erdélyi püspökök sorában. Adalékok Áron püspök életrajzi adataihoz, Verbum, Kolozsvár 2017, 224 oldal, ára: 20 lej/.

Gyulafehérvár, 2017. november 13-án,

Magyar szentek és boldogok emléknapján.