Könyvajánló

A Jel Kiadó és a marosszentgyörgyi kármelita nővérek két újabb közös gondozású könyvet adtak ki a Szent István Könyvhétre.

Az egyik: Antonio Mas Arrondo zaragozai egyházmegyés pap „Érinteni az Eget” címmel, amely Szent Teréz „A belső várkastély” c. művének segítségével ajánl egy mindenki számára választható lelki utat. Lakott a bensőnk. A Szentháromság egy Isten létezésünk pillanatától bennünk lakozik. Mindenki személyre szabott belső úton találhat rá már itt a földi életben. Ebben a kalandos utazásban a Szentlélek az útitársunk, aki sugallataival ösztönöz, hogy belső várkastélyunkban lépjünk egyik lakásból a másikba, és semmiképpen se hagyjuk abba ezt a belső utazást.

Szent Teréz hét lakást különböztet meg ebben a várkastélyban, de hangsúlyozza, hogy számtalan szoba van mindegyikben, és ezeket kinek-kinek saját magának kell fölfedeznie. (BV Epilógus 22.) Jelen könyvünk szerzője mindegyik lakáshoz egy-egy szentírási könyvet, képet, történetet társít, mellyel belső utunkon Krisztusra irányítja figyelmünket. Krisztus szent emberségének szem előtt tartása ugyanis elengedhetetlen belső utunkon. Őáltala, Ővele és Őbenne van minden, és Ő maga az út, amelyen járunk.

Az első lakás a Teremtés könyvére utal, amennyiben Isten képére és hasonlatosságára alkotta az embert, aki arra hivatott, hogy közösségben éljen Teremtőjével. A második lakás az evangélium meghívástörténeteit állítja elénk, és arra hív, hogy ismerjük fel a saját meghívástörténetünket. A harmadik lakás a gazdag ifjút szem előtt tartva döntésre ösztönöz Jézus Krisztus mellett. A negyedik lakásban az Úr fölvisz bennünket a Tábor-hegyére, hogy megmutassa dicsőségét, és erőt öntsön belénk az út további szakaszára. Az ötödik lakásban fölmegyünk Krisztussal a Golgotára, és meghalunk Vele önmagunk számára, hogy ezentúl egyedül már csak Istennek élhessünk. A hatodik lakás az Énekek énekének szerelmesét idézi, valamint a búcsúbeszédet János evangéliumából, és a Szerelmes megtanít minket az igazi szeretetre. A hetedik lakásban újjászületünk, föltámadunk Krisztussal és tanúi leszünk a föld végső határáig. A hetedik lakás nem a zárszó krisztusi életünkben, hanem ekkor kezdődik küldetésünk: a fáradságot nem ismerő apostoli munka, az Urat követve mindenhova, ahová csak megy. Ő pedig küld, velünk munkálkodik Szentlelke által, s véghez viszi művét bennünk és általunk. A hetedik lakásban tehát nem pihenés vár ránk, hanem tevékeny apostoli élet, még akkor is, ha netán klauzúrás kolostor falai között élünk.

„Várkastély vagyunk, amelyben Isten lakik. Ha valaki be akar jutni, kopogtasson, és ajtót nyitnak neki. Ez nincs előzetes feltételekhez kötve. Semmilyenhez. Csak kopogtatni kell. Mindez a személy belsejében történik. Maga az Olvasó a lakott várkastély. Jézus Krisztus ajtót nyit neki – önmaga felé –, kézen fogja és átvezeti a különböző lakásokon. Hagyjuk, hogy vezessen bennünket! Ebben rejlik a titok.” (Bevezető 7.)

*

A másik most megjelenő könyv: Sr. Johanna-Andrea OCD: „Szent Teréz válaszol – Hogyan imádkozzunk?” Egy könyvsorozat indul ezzel útjára. 2018 tavaszán az erdélyi Mária Rádió fölkérte a marosszentgyörgyi kármelita nővéreket, hogy készítsenek két hetente egy-egy fél órás rádióműsort. 2018 júniusa óta sugározzák a műsorokat. A cél, hogy a Kármel lelkisége közkinccsé váljon, elsősorban szentjei által. Ezért mindenekelőtt Avilai Szent Teréz Önéletrajzára esett a választás, hogy a hallgatók érzékeljék: mennyit küzdött ő is emberi gyöngeségeivel, valamint környezetével, amely a legtöbbször nem értette őt. Miközben elmeséli életét, küzdelmeit, hasznos tanácsokat ad a lelki életre vonatkozóan nemcsak szerzeteseknek, hanem mindenki számára. Az Önéletrajz első huszonkét fejezetének esszenciáját tartalmazza az első kötet kis kommentárokkal, amelyek a ma emberéhez igyekszenek közelebb hozni Szent Teréz tanítását. Megtanulhatunk tőle imádkozni. A Szent nem technikákat ajánl az imához, hanem megtanít egyfajta belső hozzáállásra, amelynek segítségével rátalálhatunk bensőnkben az egy igaz Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek.

A könyvek megrendelhetők: www.bookline.hu