Köszönet a 2021-es évi támogatásért

Az elmúlt év minden erőfeszítéséért, a közösen megtett útért „hála legyen Istennek, aki mindig diadalra segít minket Krisztusban, és az ő ismeretének jó illatát minden helyen elterjeszti általunk!” (2Kor 2,14) Hála és köszönet paptestvéreimnek, közvetlen munkatársaimnak és a főegyházmegyénk plébániáin dolgozóknak az elmúlt év minden munkájáért. Isten áldása kísérje hűségüket, áldozatkészségüket és fáradságot nem ismerő szolgálatukat.

Köszönöm a főegyházmegyénkben tevékenykedő szerzeteseknek, a szociális intézményekben dolgozóknak, az egyházi, egyházközeli szervezetekben munkálkodóknak, az oktatásban, nevelésben helytálló tanároknak, hitoktatóknak, az önkénteseknek, hogy munkájukat hivatásként, Istennek felajánlott szolgálatként végzik.

Köszönöm főegyházmegyénk minden hívőjének a közösséget, szeretetet és ragaszkodást, valamint az imát, amellyel közös ügyünket kísérik, abban életállapotuknak és lehetőségeiknek mértékében részt vesznek. Köszönöm, hogy minden felhívásunkra segítőkészen válaszoltak és válaszolnak, a gyűjtések alkalmával a kevesükből is készségesen adakoznak.

Isten fizesse, s adjon boldogabb, egészségben és kiteljesedésben gazdag új esztendőt mindannyiuknak.

Köszönet a külföldi segélyszervezeteknek, a Magyar Kormány illetékes államtitkárságainak, hogy támogatásuknak köszönhetően számos templomunk, épületünk megújult, újakat tudtunk építeni és a közösségek használatára átadni, mindemellett azért, hogy az elmúlt év során is fennmaradásunkat, szellemi fejlődésünket kiadványaink, rendezvényeink felkarolásával támogatták.

Köszönet illeti a Román Kormány keretében működő Vallásügyi Államtitkárságot a támogatásáért, az államsegélyekért, a templomaink felújítására nyújtott vissza nem térítendő támogatásokért.

Köszönet a megyei és helyi tanácsok vezetőinek, akik templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat az elmúlt évben is nagylelkűen támogatták.

A 2021-es év is nehézségekkel, küzdelmekkel, de örömet hozó eredményekkel ajándékozott meg. Sikerült eljutni sok plébániára a bérmálási körút során, látni a pezsgő életet, a hitet, amely fiatalban, idősben, kis és nagyobb közösségben egyaránt megvan. Sikerült több új intézményt megáldani és használatra átadni a helyi közösségnek, részese lenni ezáltal örömüknek. Reméljük, a gondviselő Isten 2022-ben is alkalmat ad hasonló eseményekre, valamint találkozásokra egyénekkel, közösségekkel, szolgálattevőkkel, megerősödni ezáltal abban, hogy az úton együtt haladunk.

Erre ebben az évben Ferenc pápa külön is meghív a szinodális folyamatba való bekapcsolódásra való felhívásával. Ez a közösségi egyház a pápa szándéka szerint erősíti minden megkereszteltben az egyházhoz és annak fejéhez, Jézus Krisztushoz való tartozása tudatát. Kapcsolódjunk be, vegyünk részt a megbeszélésekben, hogy a mi egyházmegyénk közösségeinek gondolatai, meglátásai is eljuthassanak a 2023-ban tartandó püspöki szinódusra.

Ahogyan Ferenc pápa mindig is hangsúlyozza: Jézus Krisztus az egyházunk középpontja, körében mindannyiunknak, a legkisebbnek, a gyengének, a peremre, nehéz helyzetbe kerültnek is helye van!

Ebben a tudatban erősödve kerüljenek, kerüljünk mind közelebb egyházunk lüktető szívéhez és így tudjuk egymást is segíteni a közös úton.

Mindehhez és az elmúlt évért hálául küldöm főpásztori áldásomat.

Köszönetem kifejezése mellett következzék néhány gazdasági adat – a teljesség igénye nélkül – a 2021-es évre vonatkozóan:

 

2021

lej

Külföldi szervektől pályázatokra: központ, plébániák, intézmények számára

893.507

Magyar Kormánytól

Miniszterelnökség - Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság; Nemzetpolitikai Államtitkárság

 

1.330.436

Román államtól

Vallásügyi Titkárság

Fizetésekre

25.723.596

Plébániák vissza nem térítendő támogatásai

1.811.500

Megyei Tanácsok

Plébániák vissza nem térítendő támogatásai

2.775.500

Plébániáktól

 

 

3.619.702

Más forrásokból

kamat, szponzorálás

 

218.423

gazdasági tevékenység

 

1.235.141

kiadványok

 

157.102

Összesen

 

 

37.764.907

(részlet a 2022/I. érseki körlevélből)