Kötelező gyűjtések

2022. október 23-án, évközi 30. vasárnapon, a Missziók vasárnapján minden szentmisén a missziók javára történik a perselyezés.

Ugyanakkor tisztelettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy november 2-án, Halottak napján, minden szentmisén perselyezzünk a főegyházmegyei katolikus sajtó javára.

Mindkét gyűjtést a főesperességeken keresztül juttassák el a Főegyházmegyei Hatósághoz, ahonnan munkatársaink továbbítják az illetékeseknek.

Főtisztelendő Paptestvéreimnek köszönöm a közreműködésüket, kedves híveimnek pedig szeretetteljes áldozatukat.

(részlet a 2022/X. érseki körlevélből)