Központnak járó járulékok befizetése

„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot” olvassuk Márk evangéliumában (16, 15). Ez az Egyház létalapja és küldetése. Nem emberi elgondolásból, hanem isteni rendelés alapján végzi feladatát. Sokrétű tevékenysége nem végezhető anyagi háttér nélkül. Az anyagiakra való ráutaltságunk természeti törvényen és isteni rendelésen alapul. Felelősek vagyunk azért, hogy az anyagi javakat okosan használjuk fel Krisztus egyháza javára. (lásd E.Zs:  Anyagi javak az Egyház szolgálatában).

A központi járulékok félévenkénti befizetésére különféle hangnemű felszólítások érkeztek már az egyes plébániákra. Ez most elmarad. Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak a paptestvéreknek, akik megértették, hogy sem az Egyházmegyei Hivatal, sem pedig a rászorulók megsegítése nem működik kellő anyagi háttér hiányában. Köszönöm a járulékok későbbi beküldését azoknak is, akiket ezek a sorok emlékeztettek a szükséges intézmények működésének biztosítására, jelen helyzetben különösen kötelességüknek érzik, hogy a leginkább rászoruló plébániák és ott szolgáló paptestvéreink támogatásához ezáltal is hozzájáruljanak. „A tanítványok erre elhatározták, hogy mindegyikük küldeni fog valamit a Júdeában lakó testvérek megsegítésére, mindenki tehetsége szerint. Ezt meg is tették, és elküldték a vénekhez Barnabás és Saul keze által.” (ApCsel 11,29-30).

(részlet a 2020/IV. érseki körlevélből)