Krisztus világa

 
Színes-hangos szeptember - Nemcsak a növényvilág színtobzódása miatt, hanem a tanévkezdéssel hangossá válnak az iskolák és környékük. … Jézus azért jött közénk, hogy meghirdesse Isten országát és az ő igazságát. Kinyilatkoztatta Isten szentháromságos életét, hogy általa mi Isten gyermekeiként tudjunk élni. A szentháromságos életnek három összetevője van: a jót kezdeményezni (mint az Atya), a jót befogadni (mint a Fiú) és a jót közösen, csapatban tenni (mint a Szentlélek). ... Szeptember közepén az iskolák megtelnek gyerekekkel, füzet és toll kerül az iskolapadra, betűk és számok a táblára. Az iskolai munka jelentősége abban áll, hogy tanulunk a világról, amelyet nekünk teremtett és adott a jó Isten. Azért adta, hogy megbecsüljük, munkálkodjunk rajta és jóemberek legyünk. E szellemi-lelki munkában egy csapatként kell dolgozzon a család, az iskola és az egyház. (2. old.)
A szórványban élő hívek a legjobban igénylik a közösséget. Az Istennel való kapcsolat, amely a keresztséggel vette kezdetét, csak a közösségben tud kibontakozni. A plébános feladata, hogy atyaként bátorítsa, segítse, vezesse a szórványban élőket. Ma nem elég a szórvány felé fordulni, hanem a szórványban jelen kell lenni. Hogyan? Erre példát is kapunk a 3. oldalon.
Jeles napok szeptemberben – Emós hajlamúak, elsősegélyre szorulók, rokkantak, takarítási, magyar termékek és népmese világnapról tájékozódhatunk. (4–5. oldal)
Piarista nővérek vallanak magukról és nagykárolyi tevékenységükről. (6–7. oldal)
Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus – Szent-Györgyi Albert hazai kutatása során ismerte fel a szegedi paprikában a C-vitamint. Ennek a rendszeres szedésével 93 évig friss szellemi és testi állapotban élt. Megtalálod a 8–9. oldalon.
Alakulás-változás – a nyarat önmagunk igazi meghatározására is kellene használjuk, mert akkor változunk, máskülönben csak folyamatosan alakulunk. A formálódás az élet lényege és személyiségünk gazdagsága – fejti ki Trombitás Márta a 10. oldalon.
Mi a szent? Matthias Mühl a szent fogalmából kiindulva rávilágít, hogy a szentség a cselekedetek révén nyilvánul meg. Minden hely és minden ember az Isten teremtménye, ezért nincs ember akinek cselekedeteiben ne tudna megvalósulni az üdvösség. Mindezt Bács Béla János tolmácsolásában a 11. oldalon, akár A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, XXX. rész – hogyan részesülünk Krisztus prófétai, királyi hatalmában?
Frigyesy Ágnes riportja és képriportja a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébániáról (12. oldal), és a Játékos ismerkedés a szentekkel, Vitos Antal kérdései Don Bosco, Pió atya, Fr. Benedek erdélyi püspök és Goretti Mária életével kapcsolatosak.
A teve meg az egér gyermekoldalon Katóca már versenyre is hívja a gyerekeket, feladatot ad kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt (13. oldal)  
Ezeket csak mi magyarok értjük – képrejtvény megfejtéssel, és a viccek sem maradnak el a derűs 14. Oldalon.
A Keresztrejtvényben - Jézus adakozásról szóló figyelmeztetése lapul. Közben megismerhetjük hűséges megfejtőket. (15. oldal)  
Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó CsIT 2015 – beszéljenek a képek.

 

KRISZTUS VILÁGA – Erdélyi katolikus családok lelkiségi havilapja – rólunk és nekünk szól.

Megrendelhető a négy erdélyi egyházmegye római katolikus plébániáin, a kézbesítőknél vagy a szerkesztőségben: 530230 – Csíkszereda (M-Ciuc), Kossuth L. u. 38. sz., Hargita megye, tel/fax: +40-266-311-726, email: krisztusvilaga@yahoo.com. Bankszámlaszám: RO65 RNCB 0159 0154 1927 0001, BCR Agentia Miercurea Ciuc