A Márton Áron imalánc negyedik állomása

A Márton Áron boldoggá avatásáért végzett imalánc negyedik állomására, április 21-én, kedden  nagyon sokan gyűltek össze a kolozsvári Szent Mihály templomban: a helybéli kolozsvári hívek, de ugyanakkor az imába bekapcsolódtak a messziről érkezettek is, akik az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének tavaszi lelkigyakorlatos napjaira jöttek. A kolozsvári Szent Mihály Nőszövetség tagjai Márton Áron 1945. december 20-i beszédéből olvastak fel, a beszéd eredetileg a gyulafehérvári Egyházmegyei Tanács rendkívüli közgyűlésén hangzott el. Témája a nevelés mindig aktuális kérdése.

A nagy püspök szavai ma is időszerűek. A főbb gondolatok: neveltjeinkben próbáljuk összhangba hozni a belső meggyőződést a külső megnyilvánulásaikkal; a pedagógusok törekedjenek az időszerű erkölcsi normák és emberi eszmények átadására; a világban terjedő hamis ferdítések az ifjúság igazságérzetét megingatják, ezek ellensúlyozása fontos feladat; a szülők és tanítók mindig igazat beszéljenek; irányítsuk a gyermekeket a cserkészek csoportosulásaiba, ahol az igazmondás mint vezérelv érvényesül; olvastassuk velük gyakran a Szentírást, mert abban Isten igaz szava található; biztassuk őket: segítsék egymást az élet keresztjeinek hordozásában; a családban neveljük köteles munkavégzésre gyermekeinket; az iskolákban végeztessenek velük közösségi munkákat, ismertessük velük meg nemzeti értékeiket, múltjukat; adjunk nekik lehetőséget a tevékeny egyházközségi életbe való bekacspolódásra; fejlesszük közösségtudatukat a felelősségekkel járó megbízatásokkal, amelyek számukra is élményszerűek. Emeljük ki a legszerényebb munka értékét is. Követeljük meg a pontosságot a kiosztott munkák időbeni elvégzésében. A rendszeres tanulás által iskoláink neveljenek a rendszeres munkára. Ösztönözzük őket a szellemi munka megbecsülésére, mert ezek értékesebbek az anyagi javaknál. Mélyítsük el ifjainkban, hogy a műveltség érték. A közjót becsüljék meg. Tartsák tiszteletben a magántulajdont.

Érdemes megszívlelni és életbe léptetni egykori püspökünk most is aktuális szavait, főleg most, amikor fiataljainkat a divat, a filmsztárok, az elanyagiasodó világ, a reklámok igyekeznek eltávolítani igazi értékeinktől. Az erények, a keresztény tanítás, a becsületes tiszta élet, a szentek értékes élete egészséges társadalmat is eredményezhetne. Nem érték a divatos szakadt ruha, az orrkarika és a piercing, a rendetlen, összeragadt, fésületlen haj, sőt még a lustaság, tétlenség, fokozatos elbutulás sem. Vannak értékes nemzeti és keresztény értékeink, krisztusi tanításunk. Ezeket fontolgassuk, adjuk tovább az utánunk következő nemzedékeknek. Óvjuk fiataljainkat s talán szebbé, Istennek tetszőbbé válik a világ! Rajtunk is múlik ez. 

Bíró Jolán Ilona